Ledsagelse av lege i ambulanse

Kostnader for legers deltagelse i utrykninger med ambulanse dekkes av henholdsvis helseforetaket (spesialisthelsetjenesten), Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), samt den enkelte kommune (skyss av helsepersonell). Lege må selv i hvert enkelt tilfelle rette krav til den enkelte oppgjørsenhet for de utrykninger man har.

Eksempel

 • Utrykning fra legekontor/legevakt med ambulanse kl 12:20
 • Fremme hos pasient  kl 12:35. Totalt 15 minutter.
  Benytt takst 21D/K, dekkes av helseforetaket.
 • Undersøkelse av pasient kl 12:35-12:50
  Takst for sykebesøk /konsultasjon, dekkes av HELFO
 • Ledsagelse i ambulanse kl 12:50-13:20. Totalt 30 minutter.
  Benytt takst 22AD/AK, dekkes av helseforetaket.
 • Returreise til legekontor/legevakt kl 13:20-13:50. Totalt 30 minutter.
  Benytt takst 22BD/BK, dekkes av helseforetaket.

Dersom det er brukt taxi til pasient eller tilbake til legekontor etter avlevering av pasient skal kostnader til dette dekkes av kommunene som har betalingsansvar for skyss av helsepersonell. Helseforetaket dekker reisetid i henhold til takst.

Skjema for regninger til Ambulansetjenesten (helseforetaket) finner du nedenfor:

Ledsagelse av lege i ambulanse - skjema (pdf)

Leger som ikke har tilknytning til en virksomhet med et org.nr (for eksempel turnusleger), kan i stedet føre opp navn og personnummer/fødselsnummer, samt privat adresse og kontonummer.

Ufullstendig utfylte regninger returneres.​​​

Fant du det du lette etter?