Nasjonale pakkeforløp psykiske helsevern og rus

Pakkeforløpene ble lansert i september 2018 og settes i drift fra januar 2019. Kommuner og helseforetak har hver for seg selvstendig ansvar for innføring av pakkeforløpene.Helseforetakets arbeid med innføring av disse er forankret i Klinikk for Kvinner, barn og familie og Klinikk for psykisk helsevern og rus. Implementeringsansvarlig er avdelingsleder Hilde Ranheim.

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge, Sykehuset Levanger og Namsos: 74098955
  Mer informasjon: Psykiske lidelser - pakkeforløp barn og unge (Helsedirektoratet)
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern voksne

                  Sykehuset Levanger: 74098610
                  Sykehuset Namsos: 74215749
                  DPS Stjørdal: 74849080
 •  Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB

                  Sykehuset Levanger: 74098606
                  Sykehuset Namsos: 74215749
  Mer informasjon: Psykiske lidelser - pakkeforløp voksne (Helsedirektoratet)

Arbeidet med innføring av pakkeforløpene vil i 2019 være en løpende prosess som involverer disse ansvarsrollene i helseforetaket:

Forløpskoordinering – daglig ansvar for oppfølging og drift av forløpene


Tilgjengelighet for pasienter og pårørende, henviser og samarbeidsparter 

 • Veileder, registrerer og monitorerer
 • Telefonnummer til hvert forløp på foretakets nettside

Forløpsansvarlige – systemansvar for forløpene


Tilsynsansvar for å sikre drift av forløpene i samsvar med plan:  

 • Psykisk helsevern barn og unge - Psykologspesialist Jo Magne Ingul
 • Psykisk helsevern voksne – Avdelingsleder og overlege Karin Wang Holmen
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB – Avdelingsleder –  Torunn Aurstad

Implementeringsansvarlige – ansvar for å koordinere innføring av forløpene


Koordinerer og leder ulike oppgaver i forbindelse med implementeringsarbeidet

 • Psykisk helsevern barn og unge – Jo Magne Ingul
 • Psykisk helsevern voksne - Karin Wang Holmen
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB – Torunn Aurstad

Pakkeforløp fase 2


Pasienter kan henvises til følgende pakkeforløp fra 15. februar 2019:

Det vil for disse forløpene legges ut telefonnummer på HNT nettsider når dette er klart


Informasjon om pakkeforløp finnes på https://helsedirektoratet.no/retningslinjer
Fant du det du lette etter?