HELSENORGE

Akuttfunksjoner består i ny nasjonal helse- og sykehusplan

Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan som ble presentert av statsråd Bent Høie i dag, gir viktige føringer for sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

​Sykehusplanen bygger på at vi fortsatt skal ha desentraliserte sykehustilbud, med opprettholdelse av akuttfunksjonene ved Sykehuset Namsos.

Helse- og sykehusplanen inneholder mange perspektiver på utviklings- og endringsbehov, men mye av oppmerksomheten vært rettet mot akuttfunksjoner ved lokalsykehusene og forslag om at akutt-tilbudet i områder med lave befolkningstall skal vurderes samordnet. For Namsos sin del vektlegges det at reiseavstand gjør at det er ønskelig å opprettholde akuttfunksjoner her. Forutsetningen er et godt samarbeid mellom sykehusene for å sikre god kvalitet og robuste fagmiljøer. Utfordringen blir å ivareta dette framover både for Namsos og Levanger.

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan