HELSENORGE

FreskMeldingas juleutgave

I dette nummeret kan du lese om direktørens tid som toppsjef i helseforetaket, øvelse på å ta i mot kritisk syke barn, ny nasjonal traumeplan, ISO-sertifisert bildediagnostikk og klinisk farmasi i akuttmottaket. 

I tillegg finner du mye annet interessant lesestoff fra enhetene.

Her finner du  FreskMeldinga nr. 2 2015