HELSENORGE

Torbjørn Aas ansatt som ny direktør i HNT

Styret i Helse Nord-Trøndelag har i dag ansatt Torbjørn Aas som ny administrerende direktør etter Arne Flaat som går av etter fylte 67 år. Aas kommer fra stillingen som direktør ved Finnmarkssykehuset.

Torbjørn Aas (t.v.) er ansatt som ny direktør i Helse Nord-Trøndelag, etter at Arne Flaat ønsket å fratre etter nesten 11 år i sjefsstolen.

​Torbjørn Aas er opprinnelig fra Steinkjer, og flytter nå tilbake til hjemfylket på nyåret. Etter planen tiltrer den nye direktøren stillingen i Helse Nord-Trøndelag 1. mars kommende år. Aas er 45 år og har allsidig lederbakgrunn, spesielt fra jobbene som helse-direktør, politimester i Vestfinnmark og økonomisjef i Oslo politidistrikt.

Aas fratrer som sykehussjef i Finnmark i løpet av februar.

Torbjørn Aas har en allsidig utdanningsbakgrunn: Befalsutdanning fra Forsvaret, filosofi, offentlig politikk og administrasjon fra Universitetet i Trondheim, Politihøgskolen, offentlig ledelse og administrasjon fra HiNT, lederutdanning fra Politihøgskolen, helseforetakenes topplederprogram og blant annet studier i styrekompetanse fra BI.

Arbeidsmessig har Torbjørn Aas arbeidet som politi i Arendal og Oslo. I en periode arbeidet han som førstekonsulent ved Forsvarets Overkommando, før han ble økonomisjef i Oslo politidistrikt. Siden 2011 har Aas arbeidet som politimester i Vestfinnmark og nå sist som adm. direktør i Finnmarkssykehusene HF siden januar 2014. 

- Det er med ydmykhet jeg ser fram til å ta fatt på den viktige utfordringen som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag. Som nordtrønder kjenner jeg godt til hvor viktig sykehusene er for befolkningen, og gleder meg til å ta del i det gode arbeidet som gjøres ved sykehusene og øvrige enheter tilknyttet helseforetaket, sier Torbjørn Aas.


Aas bosetter seg midt i helseregionen og vil fra nyåret ha adresse Steinkjer.Torbjørn Aas blir fra 1. mars toppsjef for Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Totalt skal han lede en arbeidsstyrke på 2.750 medarbeidere, og forvalte et årsbudsjett for 2016 på 3,2 milliarder kroner til beste for befolkningen Helse Nord-Trøndelag betjener.