Brukere tilfreds med psykiatrisk behandling

I løpet av de siste 18 månedene har drøyt tusen brukere av Helse Nord-Trøndelags psykiatritilbud deltatt i en brukerundersøkelse. Sju av ti brukere sier at de har hatt stort utbytte av behandlingen.

 

Her kan du lese om hvordan du deltar i undersøkelsen Pasientinformasjon.pdf

De forskjellige seksjonene i Psykiatrisk klinikk har over en periode på halvannet år tilbudt brukere å delta i en undersøkelse ved utskriving fra sengepost eller avsluttet behandling i poliklinikken.

Via nettbrett har tilsammen 1 016 brukere svart på 16 spørsmål knyttet til oppholdet, møtet med psykiatrisk klinikk, behandlere og blant annet svart på om de mener behandlingene har fungert bra eller mindre bra.

I denne perioden har klinikken hatt noe over 4 700 brukere til behandling. Av disse har drøyt tusen brukere takket ja til å delta i undersøkelsen.

Over 70 prosent oppfatter at behandlingen har vært godt tilpasset pasientenes behov, og i tillegg mener samme antall brukere at de aktivt har vært involvert i behandlers avgjørelser og valg av behandling.

Ni av ti brukere sier at de har god tillit til at behandler er faglig dyktig.

I forhold til møtet med seksjonene og personalet, svarer over 80 prosent at de oppfatter at seksjonene er godt organisert, og 90 prosent sier at pasientene møtes med respekt og høflighet. I tillegg er et stort flertall tydelig på at helsepersonalet uttrykker seg på en måte som er godt forståelig.

Når det gjelder ventetid svarer 35,9 prosent at de ventet mindre enn to uker på å få et tilbud ved en av våre enheter.

I forhold til klinikkens samarbeid med pasientenes pårørende, svarer drøyt 20 prosent av klinikken ikke samarbeider - eller i liten grad samarbeider, med pårørende.

Ved å klikke på linken finner du et sammendrag av undersøkelsen