HELSENORGE

Fornøyde pasienter i Nord-Trøndelag

800 tilfeldig valgte pasienter som i 2015 fikk behandling ved de to nordtrønderske sykehusene, har blitt invitert til å besvare en rekke spørsmål om behandlingen de har fått ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det konkluderes med at de er over gjennomsnittet fornøyde med behandlingen.
Fornøyde pasienter i Nord-Trøndelag
Gode tilbakemeldinger fra de nordtrønderske pasientene i nasjonal undersøkelse

Pasientene har svart på spørsmål i ni kategorier, som til slutt har blitt slått sammen til en totalvurdering på 631 (av oppnåelige 900), der Sykehuset Levanger oppnår 655 poeng, mens Sykehuset Namsos oppnår 638 poeng.

Undersøkelsen har blitt gjennomført av Kunnskapssenteret (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) siden 2011, og i alle undersøkelsene har den nordtrønderske pasienten vært blant de mest fornøyde. Også Helse Midt-Norge som region har over gjennomsnittet fornøyde pasienter i årets undesøkelse (643 poeng).

Totalt har 12 884 pasienter fra landets 61 sykehus deltatt i undersøkelsen.

Kategoriene i undersøkelsene er:

  1. Pleiepersonalet
  2. Legene
  3. Informasjon
  4. Organisering
  5. Pårørende
  6. Standard
  7. Utskriving
  8. Samhandling
  9. Ventetid

Rapporter fra Kunnskapssenteret:

Samlet, nasjonal rapport

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Midt-Norge RHF