HELSENORGE

HNT-ansatt ble Årets Sykepleier 2016

Psykiatrisk sykepleier Ingvild Aabakken har noe svært få av hennes 3 600 kolleger i Nord-Trøndelag har. Det synlige bevis på at hun er vinner av fylkesprisen Årets Sykepleier.

Prisvinner Ingvild Aabakken flankert av juryens leder og prisutdeler, Mai-Lis Skrede og direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag.

​- Jeg er overrasket, svært glad, stolt og takknemlig, sier Ingvild Aabakken etter å ha mottat fylkesprisen Årets Sykepleier 2016.

Aabakken arbeider til daglig ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger - der hun har arbeidet som sykepleier i 29 år. Hun har i mange år gått foran i arbeidet med å utvikle og videreutvikle kognitiv terapi som behandlingsform.

Prisen ble delt ut under et seminar i Steinkjer, der den internasjonale sykepleierdagen ble markert.

Her er begrunnelsen for tildelingen:

Kandidaten har utmerket seg gjennom direkte pasientarbeid i 29 år. Hun har bidratt til å videreutvikle sykepleierfaget innenfor fagfeltet kognitiv terapi og profilerer sykepleierfaget på en god måte gjennom sitt bidrag i et omfattende kursvirksomhet i hele landet, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord, samt innad ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Levanger.


Kandidaten har bidratt aktivt til at sykepleiere og annet helsepersonell med 3-årig grunnutdanning har fått økt kunnskap og utdanning i kognitiv terapi i forhold til ulike psykiske lidelser.


Hun er opptatt av brukermedvirkning i form av at hun lar tidligere pasienter og brukere dele sine erfaringer med kursdeltagere ved innføringskursene i kognitiv terapi, samt aktivt formidler kunnskap om ferdighetstrening med det formål at pasientene etter endt behandling skal bli i stand til å bli «sine egne terapeuter». Hun er også opptatt av å dele kunnskapene hun har med sine arbeidskolleger, i form av internundervisning og aktive innspill på møter med henvisninger til praksis, forskning og litteratur.


Hennes omgjengelige vesen og stabilitet på arbeidsplassen gjør at hun er et godt forbilde i det tverrfaglige behandlingsmiljøet. Hennes genuine interesse for psykiatrifeltet, kontinuerlige fagutvikling, omstillingsevne og fleksibilitet tilpasset det moderne samfunn, er meget imponerende.


Det som i tillegg gjør henne til en verdig kandidat og god representant for sykepleiergruppen, er at hun på en respektfull og empatisk måte alltid har fokus på det som er best for pasientene.