HELSENORGE

Internett i ny drakt

Helse Nord-Trøndelag lanserer i dag nye internettsider. Nettstedet har fått et mer moderne og oppdatert utseende, og innholdsmessig har det også skjedd store endringer.
Internett i ny drakt

Først og fremst er det pasientens nettsted.
-Informasjon om behandling og behandlingsforløp er det viktigste for pasienten å finne, for å gi pasient og pårørende kunnskap og trygghet rundt hva som skjer før, under og etter egen behandling. Derfor bygger vi  enklere og mer tilpasset nettsted, sier konstituert informasjonssjef Svein H. Karlsen.

Du finner nettsiden med samme adresse som tidligere: www.hnt.no

Helse Midt-Norge har vært nasjonal pilot i arbeidet med å utvikle ny nettportal: «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten.» Når Helse Nord-Trøndelag i dag, sammen med Helse Møre og Romsdal går på lufta med nye nettsteder, har hele helseregionen fått nye internettsider. I løpet av 2016 skal alle landets helseforetak ha fått nye internettsider, bygget på den samme plattformen.

-Nå fortsetter arbeidet med å videreutvikle og oppdatere nettstedet, ikke minst med å beskrive pasientforløpene, det er et stadig pågående arbeid som foregår både i Helse Nord-Trøndelag og de andre helseforetakene, sier Karlsen.  

Kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger på de nye internettsidene til kommunikasjon@hnt.no.