HELSENORGE

Jakter 30 som vil bli spesialsykepleier

Sykehusene i Namsos og Levanger skal ansette inntil 30 sykepleiere som vil utdanne seg til spesialsykepleier. Studiet går over 18 måneder ved NTNU, praksis ved våre sykehus, lønn under utdanning og fast jobb tilbys.

Lyst til å bli vår kollega? Vi tilbyr utdanningsstillinger innenfor anestesi, intensiv og operasjonssykepleie. Inntil 30 stillinger tilbys nå ved våre to sykehus.

​Helse Nord-Trøndelag jakter sykepleiere som har minst to år praksis som sykepleiere. Praksis fra sykehus, kommuner og andre institusjoner er tellende - du trenger ikke arbeide i sykehus for å søke stillingene.

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har kvoteplasser ved spesialistutdanningen i Trondheim (NTNU) og i denne runden planlegger vi å ansette inntil 30 sykepleiere. De som har nødvendig praksis og oppfyller opptakskravene, vil få lønn og praksis under utdannelse, og avtale om fast ansettelse etter fullført utdannelse.

Som søker må du levere søknad både til Helse Nord-Trøndelag og NTNU. Fristen for å søke stillingene hos oss er 20. september. Les mer og søk stillingene her (Webcruiter).

Du må også sende søknad til NTNU, se deres hjemmeside -
der du finner NTNUs søknadsfrist og studieplan.

Vi søker etter deg som er motivert, kunnskapssøkende og som planlegger en fremtid som spesialsykepleier. Vi ønsker deg velkommen som søker - enten du i dag har sykehusbakgrunn eller du har din yrkesbakgrunn fra andre deler av helsevesenet.

Interesserte inviteres til informasjonsdag ved våre sykehus. Spesialsykepleiere gir deg innblikk i sin arbeidshverdag, og i tillegg gir vi grundig informasjon om tilbudet Helse Nord-Trøndelag gir sykepleiere som ønsker videreutdanning.

  • Sykehuset Namsos fredag 02.09. kl. 13 (Bråholmen).
  • Sykehuset Levanger mandag 05.09. kl. 13 (Auditoriet i Arken)


 

Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt spesialrådgiver Astrid Stamnes. Tlf. 74 09 82 80 eller e-post astrid.stamnes@hnt.no

Her finner du vår stillingsannonse