HELSENORGE
1. Internasjonale symposium for kreft-biomarkører i Trondheim 16. og 17. juni

Konferanse om mer treffsikker kreftbehandling

Dette symposiet har som mål å gi oversikt og innsikt innen feltet biomarkører i dag, med å koble molekylær innovasjon med klinisk implementering, til nytte for pasientene.
Konferanseleder Oluf Dimitri Røe
Konferanseleder Oluf Dimitri Røe
-Biomarkører er molekyler i kreftsvulsten eller i blodet som forteller noe om hvordan sykdommen oppfører seg og hvordan den skal behandles. De siste tiårene har det foregått en revolusjon innen dette feltet som gjør man man i dag kan behandle mange kreftsykdommer mer treffsikkert, med mindre bivirkninger, og med bedre resultat, sier onkolog og forsker Oluf Dimitri Røe fra Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag. Røe er også leder for denne konferansen.

Flere av de store navnene innen denne utviklingen fra USA, Japan, Kina, Australia og Europa vil presentere sine oppdagelser den 16. og 17. juni 2016 på Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital. Et av de store navnene som kommer til konferansen er professor Fred R. Hirsch ved University of Colorado, Denver, USA. Hirsch er opprinnelig fra Trondheim og har gjennom en årrekke markert seg internasjonalt innen forskning på lungekreft.

-Tema som vil bli tatt opp er prognostiske markører, diagnostikk av kreft i blodet og kanskje det aller største som har blitt kåret til årets gjennombrudd i kreftforskningen i 2015: immunterapi og markører for denne, sier Røe.

NTNU og HUNT Forskningssenter ønsker onkologer, forskere og andre interesserte i biomarkørfeltet velkommen til dette aller første symposiet for kreft-biomarkører i Trondheim.

Konferansen har eget nettsted: Biomarkers Trondheim

Innlevering av abstract via dette nettstedet innen 11. mai.