HELSENORGE

Nytt akuttrom ved Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos har bygd om deler av akuttmottaket og har gjennom dette utvidet sin kapasitet knyttet til akuttrom og traumemottak. Utvidelsen bidrar til at sykehuset er nasjonalt godkjent som traumesykehus.

Fagutviklingssykepleier (fra venstre) Ingunn A. Øvereng, anestesioverlege Tina Foss Hakli og klinikkleder (kirurgisk) John Ivar Toft viste fram et topp moderne nytt akuttrom under åpningen sist torsdag.
Rett før siste helg ble åpningen av Sykehuset Namsos sitt nye akuttrom markert, med omvisning og informasjon til berørte avdelinger og samarbeidspartnere.


I forbindelse med intern flyttingen av AMK, og oppgradering av sentralen, er det frigjort et areal sentralt i akuttmottaket ved sykehuset. Rommet på drøye 40 kvm er nå ombygget, oppusset og oppgradert til et fullverdig og funksjonelt moderne akuttrom.


Med denne utvidelsen har akuttmottaket økt sin kapasitet knyttet til traumemottak betydelig. Ikke bare har rommet det mest moderne i utstyr, det er også plass til to pasienter samtidig - eksempelvis i situasjoner der det er krevende å skille familiemedlemmer i forbindelse med akuttbehandling.


I nært samarbeid med de ulike fagruppene som bemanner traumeteam, er akuttrommet designet ut fra behov, erfaring og funksjonalitet. 


- Vi er både stolt, glad og imponert - og det er all mulig grunn til å gi alle involverte honnør og ros for vel utført arbeid. Med tanke på flyttingen og ombyggingen av AMK, og nå utvidelsen og skapelsen av et nytt akuttrom - har akuttmottaket nærmest vært en byggeplass de siste to årene. Denne situasjonen har alle ansatte håndtert på en meget positiv og god måte. Endelig er vi i mål med viktige utviklingsprosjekt, sa klinikkleder ved Kirurgisk klinikk John Ivar Toft under åpningen.


Investeringen som er gjort i rom og utstyr beløper seg til et sted mellom fem og seks millioner kroner. Med denne utvidelsen er Sykehuset Namsos godkjent som traumesykehus.