HELSENORGE

Signert for Psykiatriløftet

Etter en omfattende og detaljert prosess rundt planlegging av utbygging ved Psykiatrisk klinikk, Psykiatriløftet, har Helse Nord-Trøndelag signert kontrakt med totalentreprenør Veidekke.

Administrerende direktør i HNT Torbjørn Aas og distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke

Helse Nord-Trøndelag har i gjennomføringen av prosjektfasene hatt god bistand fra Helsebygg Midt-Norge, nå Sykehusbygg HF, med programmering, strukturering av prosesser og prosjekteringsledelse.


-Vi leverer psykiatritjenester til landets laveste kostnad per pasient, og vi vet at kvaliteten på tjenestene er god. Nå gir et nytt bygg og ombygging av dagens bygninger god mulighet til å tenke nytt rundt hvordan vi skal drive psykiatrien inn i framtida, sa administrerende direktør Torbjørn Aas i signeringsmøtet.


Avdelingsleder ved Psykiatrisk klinikk, Torbjørn Eliasson satte byggingen inn i et historisk perspektiv:


-Allerede ved åpningen av dagens psykiatribygg i 1980 ble det tatt høyde for en videre utvidelse. Nå har vi gjennomført planleggingsfasen, og mener vi med dagens kunnskap bygger for framtidige behov mot 2030.
Med den planlagte utvidelsen av Psykiatrisk klinikk, vil det bli plass for nye tilbud for døgnbehandling i rusbehandling og alderspsykiatri. Det vil bli en samlokalisering av Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, der deler av denne virksomheten flyttes fra Stjørdal til Levanger.Fra signeringsmøtet: Prosjektleder Veronica Lyså Knutsen, Veidekke, Eiendomssjef i HNT Tore Westerheim, Prosjektleder Lars Abrahamsen, Sykehusbygg HF, avdelingsleder i Psykiatrisk klinikk, Torbjørn Eliasson, distriktsleder Ståle Brovold, Veidekke, anleggsleder Ole Morten Skaret, Veidekke, avdelingsleder Torgeir Wiig, Veidekke og administrerende direktør i HNT, Torbjørn Aas.


-Totalt sett vil utvidelsen gi en økning fra 50 til 74 døgnplasser, sier Eliasson, som ser fram til at psykiatrien får et velfortjent løft med Psykiatriløftet.


Byggearbeidene er planlagt oppstartet i mars 2017, mens bygget er planlagt ferdig i september 2018. Kontraktsverdien er på 134 millioner.