HELSENORGE

Slik ønsker direktøren framtidas pasientorganisering i HNT

5. oktober inviterte sykehusdirektør Torbjørn Aas pasienter, brukere, ansatte og samarbeidspartnere til å delta i en høringsprosess knyttet til framtidas pasientorganisering. Nå foreligger beslutningen.

Ny organisering av Helse Nord-Trøndelag er besluttet.

​5. oktober inviterte direktør Torbjørn Aas alle klinikker, enheter og ansatte, samt flere samarbeidspartnere og det offentlige Nord-Trøndelag - til høring omkring omstillingsprosessen "Pasientorientert organisering". Framtidas organisering for pasientenes beste har vært tema.

Høringsfristen var satt til 6. november, og ved utgangen av høringsperioden hadde noe over 100 høringssvar kommet inn. Selvsagt flest interne, men også viktige svar fra kommuner, brukerutvalget, folkevalgte og organisasjoner.

Siden den tid har ei arbeidsgruppe gått gjennom høringssvarene, og denne uka signerte Torbjørn Aas sin innstilling. Tirsdag ble beslutningsdokumentet sendt til alle tillitsvalgte, samt presentert og drøftet i foretaksledelsen.

Torsdag denne uka ble det gjennomført drøftingsmøte, og fredag offentliggjorde direktøren sin beslutning. Beslutningen ble offentliggjort i et direkteoverført allmøte.

Her finner du beslutningsdokumentet (pdf)

Her finner du allmøtet/film i opptak (YouTube)