HELSENORGE

Sykehuset Namsos åpnet ny CT-maskin

Mandag ble en ny toppmoderne CT-maskin til 15 millioner kroner åpnet ved Sykehuset Namsos. Dermed er pasienttilbudet forbedret, og man antar at blant annet færre pasienter med hjertelidelse behøver å reise til Trondheim for å få stilt en sikker diagnose.

Direktør Torbjørn Aas åpnet mandag 14. mars den nye CT-maskinen ved Sykehuset Namsos.
Direktør Torbjørn Aas åpnet mandag 14. mars den nye CT-maskinen ved Sykehuset Namsos. Her sammen med fagradiograf Ingunn Ledal, avdelingsleder Bo Frederiksen og pasient Erik Seem fra Grong som ble den første til å benytte nyvinningen.
- Dette er en stor dag for Sykehuset Namsos. Det er også en milepæl for våre ansatte ved Avdeling for bildediagnostikk - men mest av er dette en viktig dag for innbyggerne i nordre del av Trøndelag, sa blant annet direktør Torbjørn Aas da han gjennomførte den symbolske snorklippingen.

Sykehuset Namsos har de siste månedene tatt i mot pasienter til CT-undersøkelser i en mobil CT-trailer i et provisorium inntil sykehuskroppen.

Nå er denne perioden over, og avdelingsleder Bo Frederiksen og hans mannskap kan nå ønske velkommen til en topp moderne maskin til beste for pasientene.

CT-maskinen har en nøkkelfunksjon i mange sammenhenger i et akuttsykehus. Årlig undersøkes cirka 6 000 pasienter i denne maskinen, og det tyder på at etterspørselen er økende. I løpet av siste år har antall CT-undersøkelser økt med nærmere tusen.

Den nye CT-maskinen gir vesentlig lavere stråledose til pasientene enn den tidligere maskinen. I tillegg gir nyvinningen bilder med meget høy oppløsning, som igjen gjør det sikrere for radiologer å stille diagnose. Gjennom anskaffelsen av den nye maskina gis nå også hjertepasienter et tilbud ved Sykehuset Namsos.

- Med det nye systemet som drifter maskina, forventer vi at det vil bli stilt diagnose hurtigere - i tillegg til at nye pasientgrupper gis et lokalt tilbud, sier avdelingsleder Bo Frederiksen.