HELSENORGE

Vant nasjonal forbedringspris - halverte dødeligheten

Helse Nord-Trøndelag og Medisinsk klinikk ved Sykehuset Levanger gikk helt til topps i den nasjonale finalen i kampen om Forbedringsprisen 2016.

Fag- og forskningssykepleier Lise Gustad Tuset holdt vinnerforedraget under Pasientsikkerhetskonferansen 2016. Her flankeres hun av adm. direktør i HNT, Torbjørn Aas - og spesialrådgiver William Lysgård i HNTs fagavdeling.

Helse Nord-Trøndelag vant Forbedringsprisen 2016 under årets Pasientsikkerhetskonferanse, onsdag ettermiddag!

Fag- og forskningssykepleier Lise Tuset Gustad, Medisinsk klinikk Levanger, presenterte forbedringsarbeidet "Stopp Sepsis Sykepleier".

I dette forskningsprosjektet er det blant annet dokumentert at et målrettet og strukturert arbeid for å forebygge blodforgiftning hvert år reduserer dødelighet for pasienter tilsvarende 17 menneskeliv i Nord-Trøndelag.

Begge våre sykehusene følger metodikken som er utviklet av våre egne leger og sykepleiere.

- Nå er vi både glade og stolte, dette skal feires, meldte en strålende opplagt og lykkelig direktør Torbjørn Aas.

Prosjektet "Stopp Sepsis Sykepleier" er et samarbeid mellom Medisinsk klinikk Levanger, Nord Universitet og Midt-Norsk senter for sepsisforskning ved NTNU.

Sammen med Gustad og sykepleiere har overlege Arne Mehl spilt en svært sentral rolle i forskningsprosjektet.

Forbedringsprisen er på kr 50.000, og deles ut som et samarbeid mellom Norsk Pasientskadeerstatning, Helse Nord og Helsedirektoratet.