HELSENORGE

Vil at sykehusene skal bli mer pasientorientert

Direktør Torbjørn Aas inviterer i dag brukere av sykehusene i Helse Nord-Trøndelag, ansatte, kommuner og andre til å delta i en høring der framtidas pasientorienterte organisering er tema.

Målet er å omorganisere sykehusene fra nyttår.

Du inviteres til å si din mening om hvordan Helse Nord-Trøndelag skal organisere seg for å bli enda mer pasientorientert. Direktør Torbjørn Aas og hans arbeidsgruppe foreslår to modeller.

  • Skal antall klinikker reduseres, og skal det innføres en gjennomgående klinikkstruktur?
  • Eller er en hybrid med en blanding av gjennomgående og geografisk sammenslåtte klinikker løsningen?

I høringsnotatet argumenteres det for to modeller som berører mer enn selve klinikkstrukturen. Mest av alt handler høringen om hvordan Helse Nord-Trøndelag best kan organisere seg for å ta de riktige valg, og de beste beslutninger for nettopp brukere. Pasientens behov skal i større grad styre driften av sykehusene.

Ved offentliggjøring av høringsnotatet i dag, går startskuddet for høringsrunden.

Fra i dag og til 6. november ønsker direktør Torbjørn Aas og Helse Nord-Trøndelag dialog, debatt og ikke minst synspunkter og forslag til hvordan vi best kan skape en pasientorientert organisering.

Førstkommende mandag kl. 1130 arrangerer vi et «Digitalt allmøte», der alle ansatte kan følge Torbjørn Aas begrunnelse for å gjennomføre prosessen «Pasientorientert organisering». Allmøtet legges også ut her på vår hjemmesiden.

Alle inviteres til å delta, også eksterne samarbeidspartnere i tillegg til våre ansatte. Først og fremst brukere, kommuner, regionråd, politikere, interesseorganisasjoner og andre som mener de kan hjelpe oss med å finne en framtidsrettet organisasjonsmodell.

I høringsnotatet tydeliggjøres det at ambisjonen er å ha den nye organiseringen på plass fra 1. januar kommende år. Fase 2 av prosjektet startet i januar 2017.

Direktør Torbjørn Aas tar sikte på å beslutte ny organisering i siste del av november.

Her finner du høringsnotatet «Pasientorientert organisering».

Høringsfrist er 6. november. Høringssvar sendes til pasientorientert@hnt.no - eller du kan gå til vår høringsside på og følge oppskriften for høringssvar der.

Høringsside Pasientorientert organisering

Høringssvarene er som hovedregel offentlige, og vil etter hvert bli publisert på hjemmeside.