HELSENORGE

-Bare et lite ord som «hei» betyr så mye!

KLPs arbeidsgledepris for 2017 ble tidligere i år tildelt Gyn-/fødeavdelingen ved Sykehuset Levanger, og i går ble premien overrakt. Den besto av velfortjent heder og en fengende konsert med Hanne Sørvaag, kjent fra Hver gang vi møtes.
Stor glede over premien for Arbeidsgledeprisen 2017! Ansatte ved Gyn-/fødeavdelingen sammen med "premien" Hanne Sørvaag.

Forslagsstiller var spesialhjelpepleier ved Gyn-/fødeavdelingen, Randi Dørum. I sin takketale fortalte hun om en avdeling hvor de ansatte tar vare på hverandre, og alltid får – og gir en hilsen til hverandre i overgangen mellom vaktene. Fellesskapet dyrkes gjennom sosiale aktiviteter både på jobb og i fritiden, og dette er viktig for å stå i en krevende hverdag. Hun rettet en spesiell takk til de som representerte kontinuiteten i avdelingen, nemlig pensjonistene. De står som grunnpillarer for de ansatte i avdelingen, og har i en årrekke overført arbeidsglede og arbeidsmoral i fellesskapet.

Arbeidsgledeprisen 2017
KLP med vinnerne av Arbeidsgledeprisen. Fra venstre: HMS-rådgiver KLP og jurymedlem Hanne Kjersti Grinna, avdeloingsleder ved Gyn-/fødeavdelingen Marianne Mathisen, Hanne Sørvaag, forslagsstiller Randi Dørum og kunde- og salgsleder i KLP, Tormod Vassel.

-Det å sitte i juryen har vært krevende men veldig morsomt. Da vi leste Gyn-/fødeavdelingens søknad, så vi fort at den utmerket seg på en positiv måte. Nå har vi vært på besøk i avdelingen, og ser at det virkelig er en verdig vinner som mottar årets Arbeidsgledespris for 2017.  Dette er en arbeidsplass som forteller om et trygt og godt arbeidsmiljø. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid, likeverd og trivsel. De ansatte gir mye av seg selv og opplever at jobben de gjør er viktig og gir stor arbeidsglede, sa helseforetakenes kontaktperson i KLP, Tormod Vassel.

Det var en fullsatt gymsal som fikk med seg den rørende premieoverrekkelsen og konsertopplevelsen med Hanne Sørvaag.