HELSENORGE

- Bruk nettsidene til å forberede deg

– En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

Avdelingsoverlege Knut Erik Moen Aune. Foto.
Knut Erik Moen Aune, avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.
Alle landets sykehus fikk i løpet av 2016 nye nettsider. Der er det nå enkelt å finne informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.

– Når sykdom rammer, er informasjonsbehovet stort. Målet er derfor at nettsidene til sykehusene skal hjelpe pasienter og pårørende i en sårbar del av livet. En velinformert pasient opplever større mestring og trygghet. Det er en fordel både for oss og for pasienten, sier Knut Erik Moen Aune, avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Namsos.

Enkelt og forståelig

Sykehuslegen er en av mange fagfolk som har bidratt med å beskrive behandlinger som deles mellom sykehusene.  

– Vi har lagt vekt på at språket skal være enkelt og lett å forstå for pasientene. De kompliserte medisinske faguttrykkene har vi styrt unna, understreker han.

Flere behandlinger kommer

Fremover vil både han og andre fagfolk jobbe for å få på plass enda flere behandlingsbeskrivelser på sykehusenes nettsider. Om du ikke finner en behandling beskrevet på nettsidene, betyr det altså ikke nødvendigvis at sykehuset ikke tilbyr den.

Oversikt over behandlingsbeskrivelser på hnt.no

Har du tilbakemeldinger på nettsidene?

Send gjerne en e-post til kommunikasjon@hnt.no .