HELSENORGE

- Pasienten er viktigst

Spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord-Trøndelag har samarbeidsavtaler på 12 områder, der IKT er et av dem. For å sikre god samhandling rundt pasienten, ble det 2. mars arrangert fagdag på området.

Mange deltakere i konferansesalen.
Stor oppslutning om fagdagen

​Hovedfokus var kvalitet og innhold i pleie- og omsorgsmeldingene. Rekordstor oppslutning med 160 deltakere på fagdagen vitner om stor interesse for nettopp god kvalitet i meldingsutvekslingen.

Samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag Olav Bremnes

- For noen år tilbake ble det såkalte «meldingsløftet» innført i Nord-Trøndelag, der vi fikk innført nye verktøy og rutiner for utveksling av viktig informasjon rundt pasienten. Informasjonen går mellom sykehuset og pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. Med meldingsløftet ble det enkelt å sende meldinger. Nå er det tid for å se på kvalitet og innhold i meldingsutvekslingen, vi trenger å diskutere hvordan vi bruker verktøyene, og vi trenger å hente erfaringer fra hverandre. -God kvalitet på meldingsutvekslingen gir bedre helsetjenester, sier samhandlingssjef Olav BremnesDette gjør vi for å understøtte et helhetlig pasientforløp, hvor pasienten skal oppleve god samhandling mellom kommune og sykehus. Pasienten en viktigst, og de elektroniske meldingene skal sikre gode overganger sier samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag, Olav Bremnes.

Å sikre gode rutiner rundt meldingsutvekslingen og god kvalitet på innholdet i meldingene er også en god forberedelse til innføringen av Helseplattformen, en ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal".

Foredragsholdere knyttet til meldingsutveksling.
Disse bidro med innlegg og problemstillinger knyttet til meldingsutveksling,som ble fulgt opp av en engasjerende plenumsdebatt med gode innspill til forbedringer: Fra venstre: Eddi Tausvik, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Tanja Skjevik, Værnesregionen IT, Åse Mette Haldorsen og Grethe Venæs Kveli, Klinikk for medisin og rehabilitering, Solveig Kleven og Elin Jegersen, Steinkjer kommune.