HELSENORGE

Første spadetak for Psykiatriløftet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag signert «grunnsteinen» og tatt første spadetak for det nye psykiatribygget på Sykehuset Levanger og med det Psykiatriløftet.

Det var fullsatt gymsal på «Psyk», der både representant fra Helse Midt-Norge, styreleder, brukerutvalg, Sykehusbygg, Veidekke, ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rus og øvrige gjester var til stede i seansen som ble markert med taler, korsang ved sykehuskoret Koridor og kaker til alle frammøtte.

 

Signering Grunnstein Psykiatriløftet
Statsråd Bent Høie signerte, med Alf Daniel Moen (Styreleder HNT) og direktør Torbjørn Aas observerte.

-Tidligere var psykiatrien preget av å være lukket, det kunne være vanskelig å komme både ut og inn. Holdninger har også delt mennesket og behandling i to – innenfor og utenfor psykiatrien. Psykisk helsevern er en del av hverdagslivet, og med Psykiatriløftet tar Helse Nord-Trøndelag oss et steg videre ved å integrere psykisk og fysisk helse – hele mennesket. Psykiatriløftet er mer enn en bygning, det er en ny helsetjeneste – pasientens helsetjeneste, sa Bent Høie.

 


Det har allerede blitt jobbet et par uker med å klargjøre byggetomta, så dagens grunnsteinseremoni og spadetak var mer av det symbolske slaget.

 

Første spadetak
Første spadetak ble tatt av direktør Torbjørn Aas og statsråd Bent Høie, mens direktør Ann Elisabeth Wedø fra Sykehusbygg, styreleder Ola Strand (Helse Midt-Norge) og styreleder Alf Daniel Moen (Helse Nord-Trøndelag) så til at dette gikk rett for seg.

 


Direktør Torbjørn Aas benyttet anledningen til å beskrive tilbudet ved Klinikk for psykisk helsevern og rus som det beste og fremste i landet på mange områder.


-Men på to områder har tilbudet vært mangelfullt. Nemlig døgnbehandling av ruslidelser og alderspsykiatri. Med det nye bygget vil det bli lokaler til disse pasientgruppene også, og da vil behandlingstilbudet i HNT være fullkomment, sa Torbjørn Aas.

 

Grunnstein
Slik ser den ut, grunnsteinen for Psykiatriløftet

 

Nybygget er forventet ferdigstilt og klart for bruk i september 2018.

Fant du det du lette etter?