HELSENORGE

Helse Nord-Trøndelag får medisinstudium

Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU besluttet i sitt fakultetstyre 15. mars å opprette desentralisert legestudium lagt til Helse Nord-Trøndelag. Sykehuset Levanger blir dermed mest sannsynlig lokasjon for 15 legestudenter fra høsten 2018.

Fra høsten 2018 vil det mest sannsynlig blir et desentralisert legestudium i Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger.

​Nå blir det opp til styret i Helse Nord-Trøndelag, og eierne Helse Midt-Norge, å følge opp vedtaket med nødvendige styrebeslutninger. Styret med styreleder Alf Daniel Moen i spissen har allerede signalisert at de ønsker en slik løsning.

NTNU bygger opp en helt ny type legeutdanning i Levanger. De to første årene skal alle medisinstudentene gå sammen i Trondheim. Deretter drar 15 studenter hvert år til Levanger for å ta de siste årene av utdanningen der.

Dette blir en utdanning tett på pasienten og med lite forelesninger. NTNU lager med dette en legeutdanning som ikke finnes i Norge fra før.
- Vi er veldig motivert og veldig glad for dette, sier direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag.

Viktig for legerekruttering
- Vi gjør dette både for å sikre rekruttering til Nord-Trøndelag og for å fornye studiet og gjøre det mer pasientnært, sier prodekan Hilde Grimstad ved NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Nord-Trøndelag strever periodevis med å rekruttere leger både til kommunehelsetjenesten og sykehusene.

- Vi tror flere vil søke seg til legestillinger i Nord-Trøndelag når de har studert i Levanger, fortsetter Grimstad.

Forelesning er ikke det beste
- Ny kunnskap viser at studenter lærer mer når de møter pasienter enn når de sitter på forelesning, sier prodekan Grimstad. Ved sykehusene i Nord-Trøndelag vil de få gode muligheter til nettopp det.

- Vi har hatt et ekstra godt samarbeid med Levanger gjennom mange år. Studentene er svært fornøyd når de har hatt praksis på sykehuset. Levanger er også rangert som et av de aller beste sykehusene for turnuskandidater. Sykehuset i Namsos har også et godt renomme, og er blant de fem sykehusene unge leger helst vil ha praksis ved.