HELSENORGE

Helse- og omsorgsminsteren til Levanger og Namsos

Statsråd Bent Høie gjester Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mandag 20. mars. I Levanger markerer han byggestart for Psykiatriløftet, og i Namsos skal han se på akuttberedskap ved et mellomstort lokalsykehus.

Helse- og omsorgsminister skal signere grunnsteinplaketten for Psykiatriløftet, og studere akuttberedskap mandag 20. mars.

​Klokken ni mandag morgen kommer statsråden sammen med sitt følge til Sykehuset Levanger. Der skal han signere grunnsteinplaketten for Psykiatriløftet, og marker med det byggestart for byggeprosjektet med en prislapp på 215 millioner kroner.

Seinere på dagen forflytter minister Høie seg til Sykehuset Namsos der kan skal overvære en traumeøvelse i akuttmottaket, samt få vite mer om prosjektet Pasientorientert organisering.

Psykiatriløftet
Helse Nord-Trøndelag har i mange år planlagt utvidelse av sitt tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

I de kommende to årene vil det pågå byggeaktivitet ved Sykehuset Levanger. Det såkalte Psykiatriløftet vil etter åpning inneholde nye tilbud innenfor rusbehandling, spiseforstyrrelse, alderspsykiatri og akuttbehandling.


Tilnærmet slik vil nybygget ved Sykehuset Levanger framstå om cirka halvannet år.

Byggeprosjektet har en prislapp på 215 millioner kroner. Prosjektet omfatter et nybygg på cirka 2 800 kvm og tilpassing av paviljongene som er arena for dagens tilbud på Levanger.

Nybygget vil stå ferdig i 2018, mens sammenbygging og tilpasninger nytt og gammelt - er planlagt ferdigstilt høsten 2019.

Sykehuset Namsos
Etter byggestartmarkeringen ved Sykehuset Levanger skal helse- og omsorgsministeren besøke HUNT, Maurtuva Vektsgård i Inderøy og Steinkjer sykehjem - før besøket forflytter seg til Sykehuset Namsos.


Sykehuset Namsos byr ministeren på omvisning i akuttmottaket og traumeøvelse.

På tidlig ettermiddag mandag 20. mars blir ministeren tatt imot i akuttmottaket der han vil få informasjon om kirurgisk akuttberedskap i et mellomstort lokalsykehus.

Parallelt går traumealarmen og Høie vil overvære en øvelse der en hardt skadd pasient ankommer akuttmottaket.

I forbindelse med besøket vil direktør Torbjørn Aas også gi ministeren innblikk i prosjektet Pasientorientert organisering.

På tampen av besøket vil statsråden få mulighet til å teste kvaliteten på sykehusmaten, og serveres mandagens varme middag - måltidet som også serveres pasientene.