HELSENORGE

HNT har fått ungdomsråd

Styret i Helse Nord-Trøndelag vedtok i møte den 6. mars å opprette ungdomsråd. Rådet er etablert, og har nylig hatt sitt første møte.
Ungdomsrådet i HNT
1. rekke: Line Merete Råde Sakshaug, Andrea Indbryn, Kayla Rotmo (nestleder), Marit Lise Haugberg, koordinator, Emilie Haugan (leder). 2. rekke: Adm. Dir. Torbjørn Aas, medl. i Br.-utvalget Olav Malmo, Martin Nonset Skaanes, Astrid-Laurence D. Reppen

Det er Helse- og omsorgsdepartementet ved Statsråd Bent Høie som i sin helse- og sykehusplan fra 2015 stilte som krav at alle helseforetakene skal ha sitt eget ungdomsråd. Regjeringen ser det som spesielt viktig å lytte til råd fra barn og unge.

Det nye ungdomsrådet i HNT består av sju engasjerte ungdommer mellom 12 og 23 år, fra Leka til Stjørdal. Ungdommene representerer hver sin brukerorganisasjon, og skal dermed være et brukerutvalg med ungdommens stemme. De skal jobbe med agenda selv, men også svare ut henvendelser fra Helse Nord-Trøndelag, og det kommer til å være en naturlig lenke mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet.

Tema som allerede engasjerer Ungdomsrådet er ventetid, aktiviteter for sykehusinnlagt ungdom og overgangen fra ungdom til voksen. Medlemmene vil bruke sine erfaringer til å hjelpe andre ungdommer i samme situasjon.

Neste møte i Ungdomsrådet i HNT er 5. februar 2018.