HELSENORGE

HUNT4 inntar Sykehuset Levanger

3. oktober starter Kondisjonsprosjektet i HUNT4. Ved å tilby testlokaler på Sykehuset Levanger ønsker forskningssjef Bodil Landstad et styrket samarbeid og aktivt forskningsmiljø.

HUNT4-ansatte jobber med testutstyr til en tredemølle. Foto.
HUNT4 setter i starten av oktober i gang med del 2 av Kondisjonsprosjektet. Foto: HUNT4

Kondisjonsprosjektet startet under HUNT3-undersøkelsen for om lag ti år siden. I forbindelse med oppstarten av HUNT4-undersøkelsen vil forskere nå gå i gang med andre del av prosjektet. Det vil foregå i lokaler på Arken ved Sykehuset Levanger.

– Det vi skal gjøre, er å teste kondisjonen til deltakerne. De får beskjed om å løpe på en tredemølle til de er utmattet, hvor vi ved hjelp av måleutstyr får data om deres fysiske form. I tillegg vil vi utføre en grundig hjerteundersøkelse, sier prosjektleder for Kondisjonsprosjektet, Svein Erik Gaustad.      

– De som er med i undersøkelsen er de som var med i HUNT3 Kondisjonsprosjektet, samt en andel personer som har fått påvist atrieflimmer. Disse testene er vi så heldig at vi får utføre på Arken, sier Gaustad.

Lokalene blir stilt til rådighet av Helse Nord-Trøndelag, som også dekker utgiftene for utlånet. Forskningssjef ved Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, sier dette gir både HUNT og helseforetaket flere fordeler.

(Saken fortsetter under bildet)

Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag Bodil Landstad.
Forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag Bodil Landstad.

– Dette er noe vi tilbyr i et ønske om å forsterke samarbeidet mellom HUNT og Helse Nord-Trøndelag. Både når det gjelder bruk av lokaler, samarbeidet mellom helsepersonell og tilgangen til medisinsk utstyr. Ansatte i helseforetaket vil også kunne få et innblikk i prosessene og undersøkelsene som utføres, og kan bli en nyttig læringsarena for studenter.

Prosjektet vil holde frem til sommeren 2018, og sender trolig flere tusen deltakere innom Arken. 

Håvard Dalen, som er førsteamanuensis ved Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU, samt overlege ved Klinikk for hjertemedisin St Olavs Hospital og Sykehuset Levanger sier at det å benytte lokaler på Sykehuset Levanger gjør at deltakerne er sikret god, trygg og rask behandling om det skulle behøves. 

Dalen har under lang tid hatt hovedansvaret for vitenskapelig bruk av "Hjerteinfarktsregisteret" i HNT. I den kommende HUNT-undersøkelsen som skal gjennomføres i Arken har Dalen ansvar for hjertediagnostikk.

Han sier testing av oksygenopptak vanligvis er forbeholdt pasienter eller toppidrettsutøvere, men er også en av de beste risikomarkørene for fremtidig hjerte- og karsykdom.

Under HUNT3-undersøkelsen var det en gruppe på 5000 personer som fikk testet sitt oksygenopptak, og 1300 som ble undersøkt med ultralyd. Deltakerne fikk også flere skjemaer som skulle fylles ut, i tillegg til blodprøver, intervju og spesialundersøkelser.

(Saken fortsetter under bildet)

Håvard Dalen ser flere fordeler ved å bruke lokaler på Arken i Sykehuset Levanger. Foto: Privat
Håvard Dalen ser flere fordeler ved å bruke lokaler på Arken i Sykehuset Levanger. Foto: Privat

– Blant annet fikk deltakerne spørsmål om de hadde hatt problemer med hjerteflimmer. De som svarte ja, og som har fått påvist dette hos fastlege eller på sykehus, skal nå få mulighet til å bli testet på nytt under Kondisjonsprosjektet, sier Dalen.

– De som ble testet under HUNT3 hadde krav om at de skulle være friske. Det har de ikke denne gangen. Nye tester under HUNT4 kan derfor gi muligheten til å finne årsaker til hjerte- og karsykdom, eller hvordan en kan unngå det. Ved hjelp av CT-undersøkelser og blodprøver er det også håp om å finne markører som kan si noe om trening har en forebyggende effekt mot hjerte- og karsykdom.

Dalen sier resultatene, om en kan påvise en positiv effekt av trening, kan bidra til å øke motivasjonen til å holde seg aktiv.

– Data fra HUNT2 - HUNT4, samt spesialundersøkelser og data fra sykehusene i fylket, muliggjør gode undersøkelser av hvordan sykdom utvikles, hvordan trening kan motvirke sykdomsutvikling, og hvorfor noen blir syke og andre holder seg friske, sier Dalen.

600 deltakerne vil også få utdelt PAI-armbånd (Personal Activity Intelligence), som estimerer en anbefalt mengde trening tilpasset hver enkelt deltaker. 

Her skal én gruppe begynne å trene og den andre fortsette livet som før. En kan da se om dette gir noen forskjell i dataene.