HELSENORGE

Leder an i kampen mot blodforgiftninger

Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger har i flere år forsket på forebygging og tidlig identifisering av blodforgiftning. Nå blir de del av et nasjonalt pilotprosjekt.

Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kr
Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kristin Melby, og sykepleier og prosjektleder Petter Tinbod Eggen signerte torsdag kontrakten for deltakelse i pilotprosjektet.

​– Vi ønsker å sette sepsis på dagsorden, og kunnskapen som tilegnes gjennom dette pilotprosjektet vil vekke nasjonal interesse. Den skal brukes til videre arbeid innen behandling og forebygging ved norske sykehus.

Det sa seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kristin Melby, da hun torsdag besøkte medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger. 

Pasientsikkerhetsprogrammet jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med mål om å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.  

Mer informasjon om Pasientsikkerhetsprogrammet kan du lese på programmets nettsider

Ett av programmets satsingsområder er tidlig oppdagelse av sepsis, som også går under navnet blodforgiftning. Tilstanden oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. 

(Saken fortsetter under bildet)

 

Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kr
Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kristin Melby, og sykepleier og prosjektleder Petter Tinbod Eggen signerte torsdag kontrakten for deltakelse i pilotprosjektet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

 

For å oppnå målet om tidlig oppdagelse, valgte Pasientsikkerhetsprogrammet i år å lyse ut et pilotprosjekt ved norske sykehus, hvor identifisering av blodforgiftning skal skje ved hjelp av verktøyet NEWS. 

Dette er et verktøy som blant annet monitorerer pasienters respirasjonsfrekvens, oksygentilførsel, temperatur, blodtrykk og bevissthetsnivå. Resultatet fører til ulike fargekoder, som angir hvor ofte hver enkelt pasient må undersøkes for tilstanden på nytt. 

Blant totalt ni søkere endte Sykehuset Levanger opp som en av fem deltakende sykehus i Norge, og torsdag ble den formelle kontrakten for deltakelse undertegnet. 

Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, Lise Tuset Gustad, sier det er blitt arbeidet tverrfaglig og på tvers av klinikker med sepsis i avdelingen på Levanger siden 2010. 

(Saken fortsetter under bildet)

 

Under møtet fortalte Tuset Gustad om erfaringer fra det prisbelønte forskningsprosjektet
Under møtet fortalte Tuset Gustad om erfaringer fra det prisbelønte forskningsprosjektet "Stopp sepsis sykepleier", før Melby ga en innføring om rammene for det nye pilotprosjektet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

 

Blant annet gjennom det prisbelønte forskningsprosjektet «Stopp sepsis sykepleier», som er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag, Nord Universitet og Midt-norsk senter for sepsisforskning ved NTNU. 

Prosjektet viste at en ved hjelp av relativt enkle grep som opplæring, standardiserte pasientforløp og bruk av egenutviklet triageringsverktøy oppnådde en reduksjon på 40 prosent i andelen pasienter som døde av blodforgiftning ved sengepostene på Sykehuset Levanger.

– I tillegg til økt overlevelse ble også utviklingen av alvorlig sepsis under sykehusopphold redusert med 30 prosent, og liggedøgn på intensivavdelingen ble i gjennomsnitt redusert med 3.7 døgn per intensivpasient, sier Tuset Gustad.

Hun er en av artikkelforfatterne bak prosjektet, sammen med kollegene Inger Lise Bangstad (spesialsykepleier i onkologi), Liv Jorun Vinje (intensivsykepleier), Arne Mehl (overlege i infeksjonsmedisin), samt andre medforfattere fra NTNU og Nord Universitet.

Pilotprosjektet til Pasientsikkerhetsprogrammet vil foregå i avdelingens hematologiske og infeksjonsmedisinske seksjon, hvor det er sju sengeposter. Som deltaker i prosjektet skal de ansatte ved avdelingen prøve ut ulike tiltak og målinger i bekjempelsen av blodforgiftning, som skal evalueres og rapporteres underveis. 

(Saken fortsetter under bildet)

 

Prosjektet
Prosjektet "Stopp sepsis sykepleier" vant Kvalitetsprisen 2017. Her viser Tuset Gustad frem premiebeviset.

 

Når prosjektet avsluttes i oktober 2018 skal det leveres inn en sluttrapport fra de deltakende sykehusene, før resultatene og kunnskapen deles videre gjennom et læringsnettverk. 

– Men det at selve pilotprosjektet avsluttes i 2018, betyr likevel ikke at arbeidet med tidlig identifisering og forebygging av sepsis er over, sa Melby under sitt besøk.

– Dette er kunnskap som tas med videre på hver avdeling, og legger grunnlaget for videre arbeid.   

Hva som er den utløsende faktoren til sepsis er knyttet til både bakterien som lager infeksjonen, hvordan pasientens immunforsvar reagerer på infeksjonen, og pasientens øvrige helse. 

Prosjektet Stopp sepsis sykepleier er blitt tildelt både Forbedringsprisen 2016 og Kvalitetsprisen 2017, og har høstet internasjonal interesse. Blant annet i en redaksjonell artikkel fra Jean-Louis Vincent, som er professor ved intensivavdelingen ved Erasme University Hospital i Brussel.

Relatert: Hør intervju om halveringen av dødelighet ved sepsis med Lise Tuset Gustad på NRK Trøndelag: 

Lise Tuset Gustad på NRK Radio 19. september 2016 (Wav)

Fant du det du lette etter?