HELSENORGE

Nasjonal kvalitetspris tildelt Stopp Sepsis Sykepleier-prosjektet

Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten har gjennom 25 år jobbet nasjonalt for å prioritere forbedringsarbeid. Torsdag delte de ut den høythengende Kvalitetsprisen 2017 til sepsis-prosjektet ved Sykehuset Levanger.

Sykepleier Inger-Lise Bangstad fra Sykehuset Levanger mottok Kvalitetsprisen 2017 på vegne av prosjektet Stopp Sepsis Sykepleier. Prisutdeler statssekretær Anne Grethe Erlandsen (t.h.) og forumleder Kari E. Sletnes (t.v.). Foto: Vidar Sandnes, HNT

​Prosjektet «Stopp Sepsis Sykepleier» er et samarbeid mellom Klinikk for medisin og rehabilitering ved Sykehuset Levanger, Nord Universitet og Midt-Norsk senter for sepsisforskning ved NTNU/St. Olavs Hospital.

I vårt sykehus har leger og sykepleiere arbeidet sammen over år, der spesielt overlege Arne Mehl har lagt ned uvurderlig innsats. Mehl startet arbeidet i 1994 og har siden det bidratt tungt sammen med fagfolk i sykehuset og samarbeidspartnerne.

Levanger-sykepleier
Kreftsykepleier Inge-Lise Bangsund tok i mot prisen under konferansen som åpnet i Lillestrøm i dag. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet overrakte det synlige beviset på at Stopp Sepsis Sykepleier er vinner av årets Kvalitetspris.

- Dette var et særdeles hyggelig oppdrag. Jeg er både stolt og glad mottaker på vegne av alle som har jobbet med prosjektet. Sykepleiere, leger, Nord Universitet og Midt-Norsk senter for sepsisforskning, sier Inger-Lise Bangstad.

Hun kan fortelle at prisutdeleren var spesielt glad for å dele ut prisen til Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset Levanger.

- Statssekretær Erlandsen hilste spesielt sykehuset og bekjente der. Hun er utdannet sykepleier og startet sin karriere nettopp ved sykehuset vårt i Levanger, forteller Bangstad.

Masteroppgave
At klinikken ba nettopp Bangstad om å reise til Lillestrøm som representant for prosjektet, er ikke tilfeldig.

Spesialssykepleieren ved Medisin H har deltatt i prosjektet over år, og har arbeidet mye med svært syke sepsispasienter. I tillegg har hun nylig avsluttet sin masterutdanning, der hun skrev oppgave om nettopp sepsisbehandling og prosjektet.

- Det er all mulig grunn til å takke alle som har bidratt. Men det er også viktig å minne om at vi må fortsette forbedringsarbeidet. Pasientsikkerhet må ha prioritet. Det å få Kvalitetsprisen 2017 er avgjort en motivasjon for å videreføre det gode arbeidet som gjøres ute i avdelingene, sier en glad mottaker av prisen.

Forsker og sykepleier Lise Tuset Gustad tok på vegne av prosjektet i  mot Forbedringsprisen som ble utdelt på Pasientsikkerhetskonferansen 2016. Det er med andre ord ingen tvil om at helsetjenesten nasjonalt har lagt merke til det gode arbeidet som er utført i Levanger og Midt-Norge.

To gjeve priser til samme prosjekt i løpet av kort tid blir lagt merke til.

Redusert dødelighet
Resultatene fra forskningen viser at sepsis-prosjektet har bidratt til at dødeligheten blant blodforgiftning-pasienter ved Sykehuset Levanger har gått ned med rundt 40 prosent.

Det er Norsk forum for kvalitet i helsetjenesten som delte ut prisen torsdag. Forumet markerer samtidig sitt 25-årsjubileum som pådriver for forbedring, kvalitet og pasientsikkerhet.

To-dagerskonferasen på Lillestrøm samler sykehusansatte fra hele landet, samt kommuner og fastleger.

Kvalitetsprisen har vært delt ut i alle 25 år. I år gikk altså prisen til Midt-Norge og Sykehuset Levanger sine medarbeidere som har arbeidet med Stopp Sepsis Sykepleier-prosjektet over år.