HELSENORGE

Nevrologisk avdeling markerer 50-årsjubileum

Takket være driftige ansatte ved Sykehuset Namsos ble det i 1967 etablert en egen nevrologisk avdeling. Torsdag 4. og fredag 5. mai markerer Helse Nord-Trøndelag sitt 50-årsjubileum med forelesingskveld og åpen dag på sykehuset i Namsos.

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag markerer sitt 50-årsjublileum med gode publikumsarrangement 4. og 5. mai på Sykehuset Namsos.

​Avdelingen inviterer til åpen kveldsforelesing i møterommet Namsen på Sykehuset Namsos. Arrangementet starter klokka 18.

I tillegg til egne fagpersoner som skal holde interessante foredrag, kommer yrkesfisker Harry Myhre. Han skal snakke om hvordan han har mestret sin nye livssituasjon etter han ble påført en alvorlig ryggmargsskade.

Programmet torsdag 4. mai kl. 18.

  • Hva vet vi om årsaker til fatigue (MS, parkison, slag, hjerneskade) i dag, ved nevrolog Stella Taubert
  • Kognitive utfordringer ved nevrologiske sykdommer, ved nevropsykolog Reiel S. Pedersen
  • Kognitiv behandling ved langvarig smerte/utmattelse, ved avdelingsoverlege Stephan Schüler
  • Mestring av ny livssituasjon, personlige refleksjoner etter ryggmargsskade, ved Harry Myhre.

Publikum anbefales å benytte inngangen via psykiatrisk avdeling fra Overhallsvegen. Enkel servering.

I tillegg inviteres publikum til "åpen dag" ved Nevrologisk avdeling, fredag 5. mai klokken 10 til 13.

Nevrologisk poliklinikk holder til i 4. etasje på Sykehuset Namsos. Publikum bes benytte den ordinære hovedinngangen, og benytte trapp eller heis opp i fjerde.

Programmet fredag 5. mai fra kl. 10.

  • Ultralydundersøkelser, ved nevrolog Peter Lopen.
  • EEG-undersøkelse, ved tekniker/sykepleier Ulrika og Margaret, testperson Agnete
  • Nevrografi-testing, ved tekniker/sykepleier Lars Petter Skaanes

Enkel servering under "Åpen dag" også.

Avdelingsoverlege Stephan Schüler og avdelingsleder Norunn H. Hestvik inviterer alle som har anledning til å delta. Både publikum og ansatte i Helse Nord-Trøndelag er hjertelig velkommen.