HELSENORGE

Nytt skjema ved henvisning til svangerskapsoppfølging

Skjemaet "Henvisning til svangerskapsoppfølging" anbefales benyttet som vedlegg til helsekort for gravide.

Hender danner hjerter på gravid mage. Foto.
Foto: Colourbox

​Skal fange opp risiko i svangerskap tidligere

Nytt skjema er prøvd ut i pilotprosjektet i en del kommuner i Nord-Trøndelag, og har blitt godt mottatt av jordmødre, fastleger og fødeavdelinger. Skjema er ikke ment som erstatning til svangerskapsjournal, men som et tillegg. Målsetning er å fange opp risiko i svangerskap tidligere, samt å være en støtte til fortløpende revurdering av risiko i svangerskapet.

Fylles ut på PC og sendes med post

Det er ikke mulig å sende skjemaet elektronisk med dagens elektroniske kommunikasjon, og det kan ikke sendes som vedlegg til elektronisk henvisning. Det er ikke sannsynlig at dette vil endres før Helseplattformen realiseres. Frem til da må skjemaet fylles ut på PC og sendes pr post. Skjema er klargjort for utfylling som blankt ark i System X og CGM Journal (WinMed3).

SystemX

Skjemaet ligger nå klart i hovedlisten for skjema hos brukere av SystemX. Ved vansker med å laste skjemaet over i egen liste anbefales det å kontakte support for hjelp.

CGM Journal

Kontakt support for å få skjema over i egen liste.

Presentasjon på medisinske fora

Skjemaet er introdusert på Innherred medisinske forum 31.mai 2017. Namdal legeforum har svangerskapsomsorg som tema for neste møte 31.august 2017, og skjema vil da bli presentert i norddelen i fylket.

 

Presentasjon av skjemaet på Innherred medisinske forum 31.mai 2017 (pdf)

Namdal legeforum og Innherred medisinske forum

Fastlegesiden og legenytt