HELSENORGE

Statsråden testet akuttberedskapen og sykehusmaten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Levanger, Inderøy, Steinkjer og Namsos mandag 20. mars. Rundturen ble avsluttet med traumeøvelse, pasientorientert organisering og test av sykehusmaten.

Overlege Tina Foss Hakli (t.v.) og klinikkleder Tina B. Eilertsen (kirurgi) sørget sammen med sine fagfolk for at statsråd Bent Høie fikk være med på traumetrening mandag 20. mars.

Etter å ha signert grunnsteinplaketten og foretatt første spadetak for det nye sykehusbygget Psykiatriløftet ved Sykehuset Levanger, gikk ferden videre til Helse Nord-Trøndelag sin nabo HUNT, Maurtuva Vekstgård i Inderøy og Steinkjer sykehjem før ferden gikk nordover til Sykehuset Namsos.

Traumealarm
Etter en lang dag med besøk og foredrag, ble statsråden med følge tatt i mot i akuttmottaket ved Sykehuset Namsos.

Her ble han informert om hvordan sykehuset arbeider i team gjennom traumemottak. Ministeren hadde ikke før kommen innomhus før alarmen gikk. «Hard skadet 25 år gammel kvinne fra høyhastighetsulykke med bil» ville ankomme med ambulanse til sykehuset.

Klinikkleder Tina B. Eilertsen, overlege Tina Foss Hakli og traumekoordinator Ingunn A. Øvereng ga en rask innføring i øvelsen før den skadde pasienten ankom med ambulanse.

Seansen i sykehuset relativt nye traumerom ble en intenst møte med hverdagen i lokalsykehus. I fjor ankom 165 traumepasienter til mottaket ved Sykehuset Namsos, 16 av dem ble overført til St. Olavs eller annet universitetssykehus.

Det store flertall fikk altså livbergende behandling ved sitt eget lokalsykehus.

Trygg beredskap
Fra akuttrommet ble besøket loset inn i et av møterommene der anestesioverlege Kristin Åkerøy ga innblikk i hvordan det arbeides for å utvikle attraktive fagmiljø, dyktige traumeteam og ikke minst en trygg og god akuttberedskap.

Åkerøy understreket overfor statsråden av dagens beredskap er et minimum av hva et sykehus på Namsos sin størrelse må og bør ha.

Direktør Torbjørn Aas ga en kort innføring i arbeidet som pågår med strategisk utviklingsplan, bærekraft 22, medisinutdanning og pågående prosess knyttet til pasientorientert organisering.

Til det siste påpekte sykehusdirektøren at han ikke startet prosessen fordi han mener sykehusene ikke er pasientorientert i dag, heller tvert om - prosessen er startet fordi det gode arbeidet over år skal videreutvikles og forankres i alle ledd av organisasjonen.

Testet sykehusmaten
Siste post på det cirka to timer lange besøket i Namsos, var test av kvaliteten på sykehusets kantine og kjøkken.

Dagens meny som inneliggende pasienter og andre fikk tidligere på dagen, ble også servert statsråd Høie og hans reisefølge. Kylling, ris, salat, fruktdessert og kaffe.

Kokkene og kantinepersonellet fikk avsetning på middagsmaten, og fikk i likhet med de som deltok i traumeøvelsen, bare godord og tommelen opp fra helse- og sosialministeren.