HELSENORGE

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos tilbyr praksis og sommerjobb

Jul og sommerjobb hører kanskje ikke helt sammen, men begge våre sykehus har nå lyst ledig en rekke ferievikariater for sommeren 2018. Studenter og ferdig utdannet helsepersonell kan søke.

Vi søker etter studenter og ferdig utdannet personell som ønsker praksis og sommerjobb i 2018. En rekke stillinger er nå lyst ledig.

​Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har nå lyst ledig en rekke vikariater sommeren 2018. Pleiepersonell i alle enheter, både innenfor somatikk og psykiatri. I tillegg trenger Klinikk for medisinsk service radiografer og bioingeniører.

For studenter innen sykepleie og andre helsefaglige retninger kan gjennom sommerjobb skaffe seg god praksis og erfaring. Gjennom aktivt jobb vil du få et godt innblikk i yrket, arbeidshverdagen på sykehus og ikke minst får du anledning til å gi omsorg og behandling til våre pasienter. Sett fra vårt ståsted en svært givende sommerjobb.

Les mer om stillingene som er lyst ut her.

 

Helse Nord-Trøndelag har til enhver tid mange stillinger som er utlyst via jobb-søker-systemet Webcruiter. Her finner du i tillegg til sommervikariatene de andre stillingene vi har ledig.