HELSENORGE

Tilbyr hjertekurs ved Sykehuset Namsos

Kardiologiske sykepleiere ved Sykehuset Namsos inviterer til hjertekurs i februar 2018. Over to dager undervises hjertesyke hvordan det er mulig å forebygge ytterligere sykdom.

Fysioterapeut Erlend Tønne samarbeider med spesialsykepleierne Hild Sissel Vannebo (fra venstre), Linda Beate Selnes og Hanne-Elisabeth Jenssen og tilbyr pasienter hjertekurs i februar 2018.

​Tre spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie - Hild Sissel Vannebo, Hanne-Elisabeth Jenssen og Linda Beate Selnes, ved hjertemedisinsk seksjon ved Sykehuset Namsos arrangerer Hjertekurs i februar 2018.

Hjertekurset er et gruppebasert undervisningskurs for pasienter med hjertesykdom som angina pectoris og hjerteinfarkt og deres pårørende. Tilbudet et allerede godt etablert tilbud ved Sykehuset Namsos. Kurset har de siste 12 årene vært drevet av Inger Helen Nesser og Jorun Myrvold, som nå har gitt stafettpinnen videre til disse tre spesialsykepleierne i kardiologisk sykepleie.

De opplevde godt oppmøte og fikk gode tilbakemeldinger på sitt første Hjertekurs tidligere i høst.  I samarbeid med lege, farmasøyt, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og diakon underviser sykepleierne om hvordan man kan forebygging ytterligere hjertesykdom, fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, røykeslutt, hjertemedisiner, stressmestring og psykiske reaksjoner som kan oppstå ved hjertesykdom.

En likemann fra landsforeningen for hjerte og lungesykdommer (LHL) vil være tilstede og fortelle om sin opplevelse og erfaring med å leve med hjertesykdom.

Hjertekurset arrangeres over to dager. Kommende Hjertekurs arrangeres 05. og 12. februar 2018.

Mer informasjon om Hjertekurset finner du her.