HELSENORGE

Videokommunikasjon kan gi bedre oppfølging av kreftsyke

Videokommunikasjon innen kreftsykepleie er allerede testet ut i kommunehelsetjenesten. Nå tas løsningen inn i kreftpoliklinikkene i Helse Nord-Trøndelag.

Sykepleier Ingebjørg Roen Bye snakker med sykepleier Kristin Nøstvold via videokommunikasjon. Foto.
Spesialsykepleier i onkologi ved Sykehuset Levanger, Ingebjørg Roel Bye, tester kommunikasjonsutstyret i samtale med kreftsykepleier i Snåsa kommune, Kristin Nøstvold. Foto: Helse Nord-Trøndelag

– Vi ser at videokommunikasjon via nettbrett eller datamaskin er et alternativ som kan spare mye tid for pasienter og ansatte. Pasienter har også gitt uttrykk for at videokommunikasjon kan oppleves betryggende, og gi følelsen av at helsepersonell fysisk er i rommet.

Det sier forsker og førsteamanuensis i sykepleie ved Nord Universitet, Lisbeth Rygg. 

Sammen med veileder Hildfrid Brataas og førsteamanuensis Bente Nordtug har hun ledet forskningsprosjektet Nettbrettkommunikasjon i kreftsykepleie (NiK1), støttet av Regionalt forskningsfond, Nord Universitet og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

I prosjektet har utvalgte pasienter og kreftsykepleiere fra kommunene Overhalla, Namdalseid og Snåsa fått utdelt nettbrett, som de har brukt til å kommunisere med hverandre på.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Veileder Hildfrid Brataas (t.v.) og førsteamanuensis i sykepleie, Lisbeth Rygg er igang med forskningsprosjektet NIK2.
Veileder Hildfrid Brataas (t.v.) og førsteamanuensis i sykepleie, Lisbeth Rygg er igang med forskningsprosjektet NIK2. Foto: Helse Nord-Trøndelag

 

Både ungdom, voksne og eldre deltok i prosjektet, hvor det ble benyttet Skype for Business til konsultasjoner mellom partene.

– Prosjektet viste at sykepleiere kan spare mye tid på å benytte videokommunikasjon via Skype, og spare pasienter for lang reisevei til helsetjenesten. Videokommunikasjon kan være nyttig blant annet for å gi rask og praktisk informasjon, veiledning i bruk av medisinsk utstyr, eller for å observere eventuelle skader eller smerter pasienten sliter med, sier Rygg.

Rygg, Brataas og Nordtug publiserer høsten 2017 en forskningsrapport basert på prosjektet, men er allerede i gang med neste versjon. Et pilotprosjekt i samarbeid med Helse Nord-Trøndelag kalt NIK2.    

– Til dette prosjektet har vi fått Helse Nord-Trøndelag med på laget, hvor bruken av videokommunikasjon skal tas et steg videre. Under konsultasjoner mellom kreftsykepleiere og pasienter på kreftpoliklinikkene i Helse Nord-Trøndelag skal sykepleiere og leger fra kommunehelsetjenesten kunne bli koblet opp via Skype. De kan dermed følge konsultasjonene direkte, overvære samtalen, og få muligheten til å konferere angående behandling som skal følges opp av kommunehelsetjenesten, sier Rygg.   

To til tre pasienter er ønsket som deltakere i prosjektet fra hver av kommunene Overhalla, Namdalseid, Snåsa og Meråker. 

Hildfrid Brataas sier målet med prosjektet er å finne ut når sykepleiere og pasienter ser behovet for å bruke en slik kommunikasjonsløsning, og få kunnskap om hva som kan være hensiktsmessige måter det kan benyttes på som et supplement til dagens kommunikasjonsordninger.

– For pasienter kan det å reise til sykehusene i Levanger og Namsos oppleves slitsomt. På sikt ser forskerne videokommunikasjon som en god mulighet til å kunne kommunisere med sykepleiere og annet helsepersonell uavhengig av sted. Samtidig kan en slik løsning gi en miljøbesparelse i form av mindre behov for pasienttransport.

I Helse Nord-Trøndelag er det spesialsykepleier i onkologi ved Sykehuset Levanger, Ingebjørg Roel Bye, og onkologisk sykepleier ved Sykehuset Namsos, Edith Hodne Mork, som skal koordinere kommunikasjonen mellom kreftpoliklinikkene og kommunehelsetjenesten under NIK2. 

(Saken fortsetter under bildet)

 

Spesialsykepleier i onkologi, Ingebjørg Roel Bye, koordinerer kommunikasjonen fra Sykehuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag
Spesialsykepleier i onkologi, Ingebjørg Roel Bye, koordinerer kommunikasjonen fra Sykehuset Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag

 

Roel Bye sier at både programvare og utstyr nå er testet ut i helseforetaket, og klargjort for prosjektet.

– Det er pasienter fra kommunene Snåsa og Meråker som vil komme til Sykehuset Levanger for konsultasjoner, mens pasienter fra Overhalla og Namdalseid vil reise til Sykehuset Namsos. De fleste konsultasjonene på kreftpoliklinikken vil være tverrfaglig. Det vil si at både onkolog/kreftlege og kreftsykepleier deltar.  Leger eller sykepleiere fra kommunen deltar via Skype for Business, sier Roel Bye.

Hun sier prosjektet kan bidra til en styrket samhandling mellom helseforetaket og kommunehelsetjenesten, som vil komme begge parter til nytte.

– Med dette pilotprosjektet kan vi finne ut hvilket behov det er for løsningen både i helseforetaket, hos kommunehelsetjenesten og hos pasientene. Teknologien er på full fart fremover i samfunnet, og det er spennende for helseforetaket at vi kan benytte oss av den, sier hun.

– Samtidig opplever kreftpasienter økende antall leveår med sykdommen, som gir behov for nye løsninger både når det gjelder reisebelastning og tilrettelegging for enkle og effektive løsninger.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Kreftsykepleier i Snåsa kommune, Kristin Nøstvold, i samtale med Ingebjørg Roel Bye via Skype. Foto: Helse Nord-Trøndelag
Kreftsykepleier i Snåsa kommune, Kristin Nøstvold, i samtale med Ingebjørg Roel Bye via Skype. Foto: Helse Nord-Trøndelag

 

Blant dem som vil benytte seg av kommunikasjonstilbudet fra kommunehelsetjenesten, er kreftsykepleier i Snåsa kommune, Kristin Nøstvold. 

Hun sier løsningen både kan forenkle og forbedre kommunikasjonen mellom sykehus og kommune.

– Det kan være vanskelig for pasienter å huske alt som blir sagt under en konsultasjon, og det må godkjenninger til for å kunne sende epikriser fra sykehuset til kommunen med oppdatert informasjon. Det å kunne delta aktivt i konsultasjonene vil derfor være både nyttig og effektivt for pasienter og helsepersonell, sier Nøstvold.

 

Spesialsykepleier i onkologi ved Sykehuset Levanger, Ingebjørg Roel Bye, tester kommunikasjonsutstyret i samtale med kreftsykepl
Spesialsykepleier i onkologi ved Sykehuset Levanger, Ingebjørg Roel Bye, tester kommunikasjonsutstyret i samtale med kreftsykepleier Kristin Nøstvold. Foto: Helse Nord-Trøndelag