Barn som pårørende - Barnas Time

Opplæringsdager i Barnas Time gjennomført ved Sykehuset Levanger

Helsepersonell fra kommune- og spesialisthelsetjenesten hadde nylig opplæringsdager i Barnas Time på Sykehuset Levanger. Det var blant annet fokus på forebygging, samhandling, lovverk og taushetsplikt. Ved etterspørsel settes opp nye dager.

Foreleserne Ingri mausner og Britt Haukø. Foto.
Foreleserne Ingri Mausner, kreftsykepleier Helse Nord-Trøndelag og Britt Haukø, psykiatrisk sykepleier Helse Nord-Trøndelag. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Barnas Time

Barnas Time er en informasjons- og spørretime for barn, foreldre og andre nærpersoner når foreldre / søsken / nærpersoner har psykiske problemer, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom / skade. Barnas Time kan også benyttes til barn som etterlatte.

En del av helsehjelpen

Å følge opp barn som pårørende sine behov for informasjon og oppfølging, er en del av helsehjelpen. Helsepersonell er pliktig å gi mindreårige barn som pårørende informasjon og oppfølging innen rammen av taushetsplikten i spesialisthelsetjenesten, og videre sørge for at stafettpinnen blir levert og ikke minst mottatt av kommunehelsetjenesten for videre oppfølging. "Noen ganger må vi kanskje løpe sammen", bemerket en kursdeltaker. Barnas Time er en metode som er hensiktsmessig i dette arbeidet.

Lovverk

Formålet med bestemmelsene er å gjøre barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen de står i, og videre forebygge problemer hos barn og foreldre på kort og lang sikt.

Helsepersonellloven §10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken Helsepersonelloven § 10b - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken Helsepersonelloven §25 tredje ledd - Opplysninger til samarbeidende personell Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7a - Barneansvarlig personell

Kursdeltakerne på Barnas Time under forelesning. Foto.

Kursdeltakere. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

Fornøyde deltakere

Opplæringsdagene den 31.mai og 1.juni 2018 hadde i alt 12 deltakere med tilhørighet til ulike klinikker i helseforetaket og kommunehelsetjenesten. Her er noen av tilbakemeldingene fra kursdeltakerne, da de ble bedt om å svare på hva de var spesielt fornøyd med:

"Bevisstgjøring på barneperspektivet. Løfte blikket fra foreldrenes sykdom/situasjon til barnas situasjon."

"Rollespill hvor vi ble utfordret til på samarbeid barn og foreldre var nyttig. Fordi det er jo slik virkeligheten kan være."

"Nyttig med alle erfaringer og eksempler dere kommer med. Og konkrete svar på spørsmål som ofte kommer."

"Konkrete eksempler på hvordan snakke med barn".

Interessert i å delta?

Ved etterspørsel settes opp nye dager. Ta kontakt med Mette Holte, Lærings- og mestringssenteret, Helse Nord-Trøndelag. E-post: Mette.Holte@helse-nordtrondelag.no Telefon: 74 21 59 54.