Barn som pårørende - fagdag i Namsos

Fagdag Barn som pårørende, med tema samarbeid om tidlig innsats, ble arrangert i Namsos 30 nov. 2018. Dette er den største fagdagen som har vært arrangert i Trøndelag med dette temaet. Arrangementet hadde 650 deltagere fra ulike faggrupper innen helse og oppvekst i kommune og spesialisthelsetjeneste.

Seksjon for Læring og Mestring ved Helse Nord-Trøndelag har over flere år invitert kommuner til samarbeid om en fagdag med dette temaet. Da Namsos kommune i år startet et prosjekt om bedre samhandling i forhold til Barns om pårørende i kommunen, ble Namsos kommune et naturlig valg denne gangen.

Fornøyd arbeidsgruppe

- Vi i arbeidsgruppa tror at vi har vært med på noe stort når det gjelder samhandling, forståelse og relasjonens betydning, og at den enkelte fagperson gikk hjem med en tanke om at "jeg er viktig" for barna og familiene det gjelder, sier Britt Haukø. Hun forteller at det er første gang i Namsoshistorien at alle som jobber med barn og deres foreldre var samlet i samme sal.

- Vi hører det samme, får et felles språk på dette store temaet og kjenner at vi alle har et stort ansvar. Mye av løsningen ligger i at vi klarer å samhandle godt, sier Haukø.

Fire av medlemmene i fagdagens arbeidsgruppe. Foto.

Arbeidsmøte i forkant av arrangementet. Fra venstre: Britt Haukø - prosjektleder for et nytt prosjekt barn som pårørende i Namsos kommune, Bente Evensen - koordinator for barn som pårørende i Namsos kommune, Mette Holte - koordinator barn som pårørende i Helse Nord-Trøndelag og Knut Storeide. På bildet mangler Hanne Lingen - leder ved helsestasjonen i Namsos og Helga Melkeraaen - rådgiver KORUS (kompetansesenter rus og avhengighet, St.Olavs Hospital), som også var del av arbeidsgruppa. Foto: Namdalsavisa.

Positive tilbakemeldinger

- Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra deltakere. De fremhever relevansen for alle som jobber med barn og deres foreldre, sier Haukø. Hun forteller at det sendes ut evalueringsskjema til alle deltakere.

- Arbeidsgruppa vurderer at denne måten å dele kunnskap med hverandre på er gull verdt, og gir oss en økt forståelse for hverandre på tvers av enheter og nivå. Innleggene var praksisnære, med sterke brukerstemmer og tverrfaglig samhandling vist i praksis. Dette knyttet opp mot innlegg litt fra sentrale organisasjoner er med å bekrefte det som praksisfeltet demonstrerte. Det var historier som berørte og som hjelper oss å sette brukeren i fokus, sier Haukø.