Fikk helsefaglig speed-update i Namsos

Seks forskere fra Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet stilte mandag ettermiddag til åpen speed-date under Forskningsdagene.

Forsker Hege Rasmussen står foran flere personer og snakker. Foto
Forsker i Helse Nord-Trøndelag, Hege Rasmussen Eid, snakker om frontotemporal demens. Foto: Nord universitet

​Det var duket for et stevnemøte litt utenom det vanlige da Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag mandag 24. oktober inviterte til en helsefaglig speed-update på universitets campus i Namsos.

Her ble nemlig namsosingene invitert inn til en faglig speed-date med seks lokale forskere fra universitetet og helseforetaket.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker Eystein Stordal står foran tre personer og snakker. Foto.

Forsker i Helse Nord-Trøndelag, Eystein Stordal, forteller om Demensregisteret i Nord-Trøndelag. Foto: Nord universitet

Etter servering av gratis fiskesuppe ble publikum delt inn i seks grupper som etter tur besøkte forskerne på seks fysiske stasjoner rundt om i vrimlearealet. 

Her ga forskerne ved hjelp av plakater eller tekniske presentasjoner en ti minutter lang innføring i sine prosjekter og forskningsfelt.

Etter presentasjonen fikk publikum noen minutter til å stille spørsmål til den aktuelle forskeren, før de ved hjelp av et lydsignal ble sendt videre til neste post for en ny presentasjon.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker ved Nord Universitet, Else Marie Lysfjord Juul, står foran en forsamling og snakker. Foto.

Forsker ved Nord Universitet, Else Marie Lysfjord Juul, forteller om depresjon blant barn og unge. Foto: Nord universitet

Da de om lag 80 minuttene med dating var over sa både forskerne og de om lag 30 publikummerne seg godt fornøyd med gjennomføringen av arrangementet, hvor forskerne fikk utfordret seg innen å presentere store temaer på kort tid gjennom flere runder.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker ved Helse Nord-Trøndelag, Ingunn Bosnes, står foran en powerpoint og prater. Foto.

Forsker ved Helse Nord-Trøndelag, Ingunn Bosnes, forteller om vellykket aldring. Foto: Nord universitet

Forskerne som deltok var:

Hege Rasmussen Eid, spesialsykepleier ved Sykehuset Namsos og stipendiat ved NTNU.

– Tidlige symptomer på frontotemporal demens

Ingunn Bosnes, psykologspesialist ved Sykehuset Namsos og stipendiat ved NTNU

– Hva kjennetegner eldre som beholder god helse og funksjon i alderdommen, også kalt vellykket aldring?

Eystein Stordal, forsker ved Sykehuset Namsos og førsteamanuensis ved NTNU

– Risikofaktorer for demens, besert på Demensregisteret i Nord-Trøndelag og HUNT

Stine Marlen Henriksen, stipendiat ved Nord universitet

– Hjemmet til personer med utviklingshemming og utfordrende atferd

Marianne Brattgjerd, stipendiat ved Nord universitet

– Sykepleieutøvelse til døende pasienter i sykehjem

Else Marie Lysfjord Juul, stipendiat ved Nord Universitet

– Depresjon blant barn og unge. Hvilken betydning har idretten og kulturfeltet i forebyggingen av depresjon?

Forsker Stine Marlen Henriksen står foran en skjerm og forteller om forskning. Foto.

Forsker ved Nord universitet, Stine Marlen Henriksen, snakker om sykepleieutøvelse til døende pasienter i sykehjem. Foto: Nord universitet

Forsker Stine Marlen Henriksen snakker foran en skjermpresentasjon. Foto.

Forsker ved Nord universitet, Stine Marlen Henriksen, forteller om hjemmet til personer med utviklingshemming og utfordrende atferd. Foto: Nord Universitet