Håndterer vold og trusler med VR-teknologi

Per-Erik Daviknes fra selskapet Trygg Grunn bruker VR-briller for å lære yrkesgrupper å håndtere farlige situasjoner. Nå skal ansatte ved Medisinsk overvåkningsavdeling ved Sykehuset Levanger ta teknologien i bruk.

Per-Erik Daviknes og Randi Lilleeng Haga står sammen og viser frem VR-briller. Foto.
Per-Erik Daviknes fra Trygg Grunn skal hjelpe ansatte ved MOA på Sykehus Levanger å håndtere potensielle situasjoner med vold og trusler. Her med konstituert avdelingssykepleier, Randi Lilleeng Haga, under Helsehagen 2018 i oktober. Foto: HNT

– Målet med denne teknologien er at folk skal føle seg trygge på jobb, og kunne bruke mest mulig av tiden sin på pasientbehandling.

Det sier Per-Erik Daviknes fra Stjørdal-selskapet Trygg Grunn.

De har spesialisert seg på opplæring i å håndtere potensielt farlige situasjoner i yrkeslivet, og jobber nå aktivt med Virtual Reality-teknologi (VR) for å gjøre slik type HMS-utdanning enklere, og med økt læringseffekt. 

Ved å la arbeidstakere oppleve situasjoner med truende eller voldelig atferd gjennom VR-briller, håper han at hver enkelt ansatt bygger erfaringer som kan hjelpe med å håndtere eller avverge faresituasjoner om de skjer i virkeligheten.

– Dette handler i stor grad om mentale forberedelser, og å ha noen «knagger» å henge slike typer opplevelser på, sier Daviknes om helseinnovasjonen. 

– De aller fleste vil jo ikke bli utsatt for trusler eller vold på arbeidsplassen sin, men for noen yrkesgrupper kan det være lurt å være forberedt om situasjoner oppstår.

Daviknes har allerede kurset brannvesen, ambulansearbeidere og kommunale helsearbeidere med VR-teknologien. Opplæringen fungerer i tre deler; et arbeidstakerkurs, praktisk VR-trening og utarbeidelse av handlingsplaner i etterkant.

– VR-brillene vi bruker til opplæringen skal bli værende på arbeidsplassen, slik at ansatte og ledere kan bruke dem når de selv måtte ønske, sier Daviknes.  

Tas i bruk på Sykehuset Levanger

Denne høsten skal teknologien tas i bruk ved Sykehuset Levanger, på Medisinsk overvåkningsavdeling (MOA).

Daviknes har allerede gjennomført intervjuer med ansatte på avdelingen for å lære mer om deres arbeidshverdag.

Basert på deres historier og bakgrunnsinformasjon jobber selskapet nå med å utarbeide situasjoner som skal oppleves så reelle som mulig for de ansatte.

 – Vi skal blant annet spille inn ulike scenarioer med trusler og vold som foregår på selve avdelingen, sier Daviknes.

– Dette skal vi være ferdig med i desember. Da skal de ansatte få teste ut løsningen, og komme med tilbakemelding.

– Spennende løsning

Konstituert avdelingssykepleier på MOA, Randi Lilleeng Haga, sier avdelingen ønsket å finne en god løsning for denne typen opplæring av ansatte, og ble satt i kontakt med næringslivet for å se hvilke tilbud som fantes. Hun er spent på å få testet ut den nye VR-teknologien.

– Vi håper det blir en enklere måte å få alle ansatte med på opplæringen på, sier hun.   

– Vi er ikke så mange på avdelingen til en hver tid, og da er det viktig at alle vet hvordan vi skal håndtere det om slike situasjoner oppstår. Det er også jevnlige endringer i staben vår, som gir oss noen utfordringer når det gjelder opplæring av nyansatte.

Hun sier de fleste ikke vil oppleve alvorlige trusler eller vold gjennom arbeid på avdelingen, men at det er viktig å være forberedt om det skulle skje.

– Vi er obs på dette også i dag, og har rutiner vi jobber etter for å ivareta sikkerheten. Men vi håper dette kan bli et lavterskeltilbud hvor vi selv kan velge når treningen skal gjennomføres. Da slipper vi å samle hele avdelingen samtidig, spesielt når det er behov for de ansatte andre steder, sier hun.

Helseinnovasjonskonferansen Helsehagen 2018:

Samlet seg for økt innovasjonskraft (HTML)