HELSENORGE

Lærer landet om Levangermodell

Sykehuset Levanger er det første sykehuset i Norge med sertifiserte sykepleiere i bruk av lommeultralyd. Nå lærer Medisinsk avdeling bort «Levangermodellen» til resten av landet.  

Sertifiserte sykepleiere og instruktører i HNT.
Fra venstre: Bente Moksnes Rønning, Frank-Remy Vadset, Lena Bruheim, Anne Marie Hammer (undersøker), Lise Indal Stakset, Lena Vestrum, Ove Sagen, Hilde Haugberg Haug, Guri Holmen Gundersen, Mari Selli, Randi Lilleeng Haga og Margareta Israelsson (foran).

– Å få benytte lommeultralyd i klinisk praksis er både spennende og kompetanseutviklende, og gir oss som helsepersonell et faglig løft. Samtidig er det veldig inspirerende at vi i Levanger er først ute med denne teknologien, og tilegner oss kunnskap og erfaring det kan bygges videre på i resten av landet.

 Det sier fagutviklingssykepleier ved Hjertemedisinsk seksjon på Sykehuset Levanger, Anne Marie Hammer.

 Utviklingen av små, brukervennlige ultralydapparat har ført til økt bruk av ultralydteknologi i pasientbehandlingen, og kan gi klinisk nyttige svar på en rask, pålitelig og nøyaktig måte. 

Tidligere var ultralydundersøkelser av hjertet en oppgave som kun var ilagt hjertespesialistene, men ved hjelp av lommeultralyd kan både leger og sykepleiere i dag utføre kliniske undersøkelser på pasientene.

  Apparatene er så små at leger og sykepleiere kan ta de med seg i lommen når de går visitt i avdelingene. Målrettede ultralydundersøkelser kan gi viktig informasjon om ulike komplikasjoner til hjertesykdom. Flere av disse tilstandene kan avklares raskt og enkelt av sykepleiere, og det bidrar til at behandling kan skje på et tidligere tidspunkt, sier Fag- og forskningssykepleier ved Medisinsk avdeling, Guri Holmen Gundersen.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Disse fem sykepleierne er i dag instruktører for det nye sertifiseringsprogrammet.
Disse fem sykepleierne er i dag instruktører for det nye sertifiseringsprogrammet. Fra venstre: Ove Sagen, Margareta Israelsson, Hilde Haugberg Haug, Anne Marie Hammer og Guri Holmen Gundersen. Foto: HNT

 

Inntil for et par år siden, forelå det likevel ikke noen standardisert opplæring for sykepleiere i bruk av målrettet ultralydteknologi. Det bestemte Medisinsk avdeling seg for å gjøre noe med, og førte til at de i 2016 kunne presentere landets første sertifiseringsprogram for sykepleiere i bruk av lommeultralydteknologi. Programmet har fått navnet «Levangermodellen».

 – Bruk av lommeultralyd er på full fart inn i sykehusene i landet. Hensikten med sertifiseringsprogrammet er å kvalitetssikre at sykepleiere som bruker teknologien har kunnskap og ferdigheter til å utføre tilfredsstillende ultralydopptak, sier Hammer, som sammen med kollega Gundersen, og tre andre sykepleiere på avdelingen, er instruktører for det nye opplæringsprogrammet.

 – Alle fem instruktørene har flere års erfaring i bruk av lommeultralyd-teknologi. I løpet av 2016 og 2017 har totalt 28 sykepleiere fra hjertemedisinsk sengepost og medisinsk overvåkning deltatt i sertifiseringsprogrammet, og så langt har 18 av dem allerede oppnådd sertifisering, sier Gundersen.

 (Saken fortsetter under bildet)

Apparatene er så små at leger og sykepleiere kan ta de med seg i lommen når de går visitt i avdelingene.
Apparatene er så små at leger og sykepleiere kan ta de med seg i lommen når de går visitt i avdelingene. Foto: HNT

 

Opplæringen starter med en fire timer lang teoretisk og praktisk ultralydundervisning. Deretter må hver enkelt deltaker utføre minimum 50 selvstendige ultralydundersøkelser.

  Når dette er gjort, kan de melde seg opp til sertifisering. Dette skjer gjennom en prøve hvor praktiske og teoretiske ferdigheter testes innen målrettede undersøkelser av hjerteposen, lungesekken og den store hulevenen. Her skal deltakerne kunne påvise eventuelle væskeansamlinger og væskestatus ved hjelp av ultralydbilder, sier hun.

 Utviklingen av «Levangermodellen» har allerede vekket interesse fra sykehus rundt om i landet. Etter at sertifiseringsprogrammet ble fullført i 2016 har Hammer og Gundersen holdt opplæring ved blant annet Nordlandssykehuset i Bodø, Stavanger universitetssjukehus og Høgskulen på Vestlandet. De har også presentert prosjektet på ulike tilstelninger i Europa, blant annet i Milano, Wien, Istanbul, Malmø og Riga. 

 – I februar reiser vi til Oslo for å undervise helsepersonell fra de ulike sykehusene i området. Videre skal vi presentere prosjektet på et fagseminar i Røros, før vi i april reiser til landskongressen for kardiologiske sykepleiere i Harstad, sier Gundersen, som forteller at sykehusene i Bodø og Stavanger allerede er i gang med å implementere sertifiseringsprogrammet hos sine ansatte.

– Det er også mulig at det samme vil skje ved flere sykehus i landet, sier de to sykepleierne.

(Saken fortsetter under bildet)

Instruktører og sertifiserte sykepleiere.
Instruktører og sertifiserte sykepleiere. Fra venstre: Bente Moksnes Rønning, Frank-Remy Vadset, Lena Bruheim, Anne Marie Hammer (undersøker), Lise Indal Stakset, Lena Vestrum, Ove Sagen, Hilde Haugberg Haug, Guri Holmen Gundersen, Mari Selli, Randi Lilleeng Haga og Margareta Israelsson (på benken). Foto: HNT

 

Til tross for det nylig innførte sertifiseringsprogrammet er ikke bruk av lommeultralyd et nytt begrep for leger og sykepleiere ved Sykehuset Levanger. 

Allerede på midten av 2000-tallet startet Gundersen sin første opplæring med teknologien, etterfulgt av to forskningsprosjekter utført av hjertespesialister og sykepleiere ved sykehuset.

Resultatene viste blant annet at sykepleiere etter fokusert opptrening kunne utføre og vurdere ultralydopptak av lungesekken og hjerteposen med god kvalitet, og at det hos hjerteopererte pasienter kunne gi bedre diagnostikk av vanlige komplikasjoner. 

Ved rutinemessig bruk av lommeultralyd i en hjertesviktpoliklinikk ble påvisning av forverring av hjertesvikt hos pasientene framskyndet.

Flere av disse forskningsrapportene ble i november i fjor også omtalt i en oversiktsartikkel om temaet i det anerkjente hjertetidsskriftet «Circulation».

 – Dette viser at det som gjøres ved sykehuset er banebrytende, og jeg føler meg heldig som får lov til å jobbe med en så engasjert gjeng som jeg gjør her på avdelingen, sier Hammer. 

 – Sertifiseringsprogrammet er et resultat av godt samarbeid med hjertespesialistene på sykehuset. Uten dem hadde vi ikke fått til dette. Samtidig kreves det mye egeninnsats og mengdetrening å opparbeide seg kompetanse, så vi har utnyttet de mulighetene vi har fått. 

Relatert: Hør intervju om lommeultralyd og diagnostisering av hjerteproblemer med PhD Håvard Dalen på NRK Trøndelag: 

Håvard Dalen på NRK Radio 17. mars 2014 (MP3)Relatert: Se video hvor fag- og forskningssykepleier Guri Holmen Gundersen forteller om hvordan væske i lungesekken kan påvirke livskvaliteten til hjertesviktpasienter:

 
Fant du det du lette etter?