HELSENORGE

Mange har sagt sin mening om framtidas sykehustilbud

Helseminister Bent Høie har gitt oss i oppdrag å lage en plan for framtida. Hvordan skal vi utvikle pasientens helsetjeneste fram mot 2035? Nå foreligger høringssvarene etter at forslaget til plan har ligget ute til høring i desember og januar. Les innspillene her.

Helse Nord-Trøndelag har mottatt noe over 30 høringssvar på planen som skal styrebehandles 15. februar.

​Høringsdokumentet har vært ute på offentlig høring. Innbyggere, pasienter, pårørende, ansatte i sykehusene og alle andre som har tanker om hvordan vårt sykehustilbud skal bli har vært invitert til å delta.

Høringsdokumentet Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag skal peke på ønsket utviklingsretning for helseforetaket, og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidas utfordringer. Planen skal heve blikket mot 2035. I denne utgaven mest mot 2022, og sykehustilbudet i Levanger og Namsos.

Planen som ble lagt ut på høring finner du her.

Høringsinnspillene har vi kategorisert i EKSTERNE innspill og INTERNE innspill. Les høringssvarene her.

Styret i Helse Nord-Trøndelag skal behandle planen og høringsinnspillene i sitt styremøte 15. februar.