HELSENORGE

Nå kan sykepleiere ta videreutdanning med full lønn

Helse Nord-Trøndelag skal rekruttere spesialsykepleiere til våre sykehus. Alle som har minimum to års sykepleiepraksis, i eller utenfor sykehus, kan søke utdanningsstillingene.

NTNU og Nord universitet tilbyr fra høsten videreutdanning innenfor anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie, barnesykepleie og jordmor. Helse Nord-Trøndelag tilbyr full lønn under utdannelsen.

Studiet starter august 2018 og varer 18 måneder. Helse Nord-Trøndelag tilbyr deg kontrakt (fast stilling) og 100 prosent lønn under utdanning.

Som spesialsykepleier sikres du den høyeste og mest etterspurte sykepleierkompetanse i Norge. Du vil være med å bygge fremtidens sykehustilbud i Nord i Trøndelag, og du vil bli en del av den nye generasjonen i spesialavdelingene.

Fast tilsetting

De som søker og får tilsetting som student tilbys fast tilsetting med permisjon i utdanningsperioden. Informasjon om vilkår blir gjennomgått i informasjonsmøtene.

Vi søker etter deg som er motivert, kunnskapssøkende og som planlegger en fremtid som spesialsykepleier. Vi ønsker deg velkommen som søker - enten du i dag har sykehusbakgrunn eller du har din yrkesbakgrunn fra andre deler av helsevesenet.

Avdelingene som har behov for spesialutdannede sykepleiere tar gjerne i mot deg for hospitering. Ta kontakt med avdelingssykepleierne på anestesi, operasjon, intensiv, MOA, mottakelsen og  kuvøsen for å gjøre avtale om hospitering.

Sykepleiere ved begge våre sykehus har laget en kort informasjonsvideo, der de oppfordrer sykepleierkolleger å søke videreutdanning.

Sykehuset Levanger

 

Sykehuset Namsos

 


NTNU i Trondheim og Nord universitet i Bodø tilbyr videreutdanning i sykepleie. Du kan søke begge steder.

Du må sende søknad inklusiv vitnemål og tjenestebevis til Helse Nord-Trøndelag, via vår elektroniske søknadsbase (Webcruiter) innen 15. april 2018. Stillingene knyttet til videreutdanning i sykepleiere er publisert her.

Du må også sende søknad til NTNU, se deres hjemmeside. Der finner NTNUs søknadsfrist og studieplan. Når det gjelder jordmor, se denne hjemmesiden.

Velger du Nord universitet må du også sende søknad dit, se deres hjemmeside finner du informasjons om studietilbudet.                 

Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt spesialrådgiver  Astrid Stamnes. Tlf. 74 09 82 80 eller e-post astrid.stamnes@hnt.no