HELSENORGE

På hjul med røntgentjenesten

Med prosjektet «Mobilt Røntgen i Namdalen» kan pasienter få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø. Det kommer både pasienter, kommuner og helseforetak til gode.

Prosjektleder for Mobilt Røntgen i Namdalen, Kristin Marie Brembu, foto.
Prosjektleder for "Mobilt Røntgen i Namdalen", Kristin Marie Brembu, jobber til daglig som fagradiograf PACS/RIS/IKT ved Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Mobilt Røntgen, Helse Nord-Trøndelag from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

Det hele startet med en utfordring fra Vikna kommune. De ba Avdeling for Bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos se på mulighetene for en desentralisert røntgentjeneste.

– Henvendelsen førte til en undersøkelse hvor vi så på innbyggertall og potensialet for et visst antall røntgenundersøkelser utført i desentraliserte kommuner, sier prosjektleder for «Mobilt Røntgen i Namdalen», Kristin Marie Brembu.

– Tallene viste potensial for et forholdsvis høyt antall undersøkelser, men at totalkostnadene for en fast røntgeninstallasjon til slutt ble for høy.  

En desentralisert røntgentjeneste for pasienter nord i Trøndelag var likevel en spennende idé, og løsningen på utfordringen ble til slutt funnet ved å hente inspirasjon fra Helse Sør-Øst.

– De hadde en mobil røntgentjeneste i drift ved flere sykehus. Det gjorde at vi utredet nytteverdien for å implementere en slik løsning også i Namdalen, sier Brembu.  

Den mobile røntgentjenesten besto av en «røntgenbil», lastet opp med utstyr til å utføre konvensjonelle røntgenundersøkelser. Bilen var bemannet med, og kjørt av en radiograf, og røntgenutstyret kunne trilles inn til pasienter for å utføre undersøkelser på stedet. 

Dannet prosjektgruppe

Prosjektet «Mobil Røntgen i Namdalen» ble dermed en realitet, og Brembu ble satt som leder av prosjektgruppen. Sammen utviklet de en hybridmodell av en røntgenbil, rettet mot både syke- og pleiehjemstrengende, og polikliniske røntgenpasienter.

– Dette er en løsning som ikke er etablert andre steder i Norge. Røntgentjenesten i Helse Sør-Øst er knyttet til pasienter på sykehjem, eldre hjemmeboende, institusjoner og fengsel, sier Brembu, som forteller at radiografen da installerer utstyret et sted flere mennesker kan besøke for å utføre sine undersøkelser. For eksempel på et eldrehjem.

– I vårt prosjekt opererer vi med to løsninger vi har utviklet, kalt «OnCall» og «OnSite».

Med «OnCall»-løsningen tar leger direkte kontakt med den mobile røntgentjenesten, og avtaler en undersøkelse på eksempelvis sykehjem i pasientens nærmiljø så raskt som mulig. Denne tjenesten tilbys alle kommunene i Namdalen.

«OnSite»-løsningen utføres ved at kommunen selv innreder et undersøkelsesrom designet for røntgenundersøkelser. Polikliniske pasienter bosatt i nærområdet kan dermed kalles inn til undersøkelse i det oppsatte lokalet.

– Dette utvidede tilbudet gjør at vi får utnyttet løsningen maksimalt, samtidig som pasienter slipper den lange reiseveien til nærmeste sykehus, sier Brembu.

Mange gevinster

Brembu sier den nye røntgentjenesten har flere nytteverdier for pasientene. Blant annet ved å bidra til en senket terskel for bestilling av diagnostiske undersøkelser.
 
– Påkjenningen ved en undersøkelse blir av og til vurdert å være for høy for syke eller pleietrengende pasienter. Spesielt når det gjelder lange reiseavstander. Med OnCall-løsningen vil pasientene slippe reisen inn til et sykehus, sier Brembu.
 
– Med OnSite-løsningen slipper for eksempel pasienter å måtte ta seg fri fra jobben hele dagen, og bidrar til både effektivisering, arbeidsbesparelse og forenkling av tjenesten. Løsningen kan gi økonomiske gevinster også for helseforetaket. Et mobilt røntgentilbud kan nemlig være billigere enn stasjonær røntgen både når det gjelder transport til sykehus for pasienter og ledsagere, og når det gjelder selve billedtakingen.
 
– Altså vil både helseforetak, kommuner og pasienter spare på en slik omlegging, sier Brembu, som synes det har vært spennende å arbeide med et prosjekt innen innovasjonsfeltet.
 
– Det var en prosess med mye nytt, og mange nye arbeidsoppgaver. Men til tross for utfordringer har det vært et fint driv i prosjektet. Vi har møtt mye velvilje og positivitet, og startet i drift med «OnCall»-tilbudet i januar 2018. Vi gleder oss til fortsettelsen, og oppstarten av OnSite-løsningen som straks starter opp i Lierne kommune.

 

Røntgenbilen og prosjektleder Kristin Marie Brembu. Foto.
Prosjektleder for "Mobilt Røntgen i Namdalen", Kristin Marie Brembu. Foto: Helse Nord-Trøndelag