Presenterer norsk-svensk samarbeid for Europa

I starten av desember reiser forskningssjef i HNT, Bodil Landstad, til Brussel for å snakke om det norsk-svenske samarbeidsprosjektet VälTel.

Göran Larsson og Bodil Landstad står sammen foran en VälTel-plakat. Foto
Forsknings- og utdanningsdirektør i Region Jämtland Härjedalen, Göran Larsson, og forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad, har jobbet tett sammen gjennom VälTel-prosjektet. Foto: Privat

Konferansen er i regi av EU-kommisjonen, og har fått navnet ”Enhancing Healthcare Cooperation in Cross-border Regions”.

Målet med konferansen er å spre kunnskap om internasjonale helsesamarbeid i Europa, og fremheve gode eksempler på samarbeid på kryss av landegrenser.

Blant foredragsholderne som er invitert inn av EU-kommisjonen er forskningssjef i Helse Nord-Trøndelag, Bodil Landstad.

Hun skal presentere EU-prosjektet VälTel. Et prosjekt hvor Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen i Sverige samarbeider innen innovasjonsfeltet for å utvikle nye velferdsløsninger og støttesystemer.

Prosjektet invvolverer både teknologiutviklere, leverandører og offentlige helse- og omsorgstjenesteytere.

– Vi er takknemlige over å få muligheten til å fortelle om vårt samarbeid gjennom VälTel. Det at vi, som én av få utvalgte, blir invitert til å presentere vårt prosjekt viser at det er interesse for å ta i bruk våre løsninger også andre steder i Europa, sier Landstad. 

Helse Nord-Trøndelag styrker svensk samarbeid (HTML)

Naturlige samarbeidspartnere

Hun sier Helse Nord-Trøndelag og Region Jämtland Härjedalen har mange av de samme utfordringene, og passer derfor godt som samarbeidspartnere i et slikt prosjekt.

– Vi har begge en innbygger-masse som er spredt over store avstander, men som likevel skal kunne tilbys et likt behandlingstilbud både i dag og i fremtiden. Med en økende levealder, økende antall eldre og en forventet økning av kroniske sykdommer er vi nødt til å finne nye og mer effektive måter å behandle våre pasienter på, sier Landstad.

Hun sier fremtidens helseløsninger i større grad må kunne bygge på behandling og kommunikasjon med pasientene der de bor, som kan spare både pasientene og helseforetaket for tid, reisevei og ressurser.

– Reiseavstandene til nærmeste sykehus kan være lange nord i Trøndelag, det vil derfor være viktig å nå ut til pasientene på nye måter, sier hun.

Kan bidra til å utvikle nye tjenester

Hun trekker frem flere eksempler på nyvinninger som har blitt løftet frem gjennom VälTel-prosjektet. Blant annet «Mobilt røntgen i Namdalen», hvor pasienter i Helse Nord-Trøndelag kan få røntgenundersøkelser i sitt nærmiljø.

På hjul med røntgentjenesten (HTML)

– Et annet prosjekt er ImagineCare, som er en nyvinning fra Region Jämtland Härjedalen, sier Landstad.

– Her kan pasienter med kroniske sykdommer monitoreres av helsepersonell fra sitt eget hjem, og gå i dialog med sin behandler fra egen datamaskin eller telefon. Løsningen, som tar i bruk ny velferdsteknologi, er nylig testet av distriktssykepleiere i Jämtland i Sverige.

Forskningssjefen sier dette bare er noen av prosjektene det jobbes med gjennom VälTel-prosjektet, og at deltakelse i EU-konferansen ikke bare vil bety at Helse Nord-Trøndelag får presentert sine løsninger for resten av Europa, men også gis et innblikk i hvordan helsetjenesten tilbys i andre land.

– Denne konferansen gir oss også mulighet til å bygge nettverk internasjonalt, som kan hjelpe oss med å adaptere eller utvikle nye tjenester for å styrke pasientvelferden i Trøndelag ytterligere.

Relatert:

Håndterer vold og trusler med VR-teknologi (HTML)

Samlet til konferanse for økt innovasjonskraft (HTML)

Møt Helse Nord-Trøndelags innovatører (HTML)

Vil kartlegge trender hos rehabiliteringspasientene (HTML)

Styrker pasientsikkerheten med nye akuttsekker (HTML)

Vil sikre pasienter riktig kosthold (HTML)

Storstilt åpning av Innovasjonsklinikken (HTML)

Lærer landet om Levanger-modellen (HTML)