Program for Forskningsdagene 2018

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd, hvor forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Her er en oversikt over årets program fra Helse Nord-Trøndelag.

Logoen til forskningsdagene. Grafikk
Foto: Forskningsdagene

Se PDF-versjon av programmet (PDF)(Denne siden holdes løpende oppdatert ved eventuelle endringer i programmet)

Onsdag 19. september

Forelesninger fra HNTs nye førsteamanuensiser i medisin ved NTNU

Fem ansatte i Helse Nord-Trøndelag ble nylig ansatt som førsteamanuensis II i medisin ved NTNU. De vil her fremføre sine prøveforelesninger, med funn og oppdateringer fra eget forskningsfelt. Forskerne er:

11.00 - 11.45 Lise Tuset Gustad, fag- og forskningssykepleier, Medisinsk avd., Sykehuset Levanger

– Tidlig oppdagelse av sepsis. Sykehuset Levanger sitt arbeid for økt overlevelse for pasientgruppen

11.50 – 12.35 Solfrid Romundstad, overlege, Medisinsk avd., Sykehuset Levanger

– Årsaker til proteinutskillelse i urinen. Hvordan det diagnostiseres og klinisk betydning av påvisning

12.40 – 13.25 Oluf Dimitri Røe, overlege, Kreftklinikken, Sykehuset Levanger

– Lungekreft og lungehinnekreft. Hva er status for disse sykdommene, og hvor er forskningen på vei?

13.35 – 14.20 Eivor Laugsand, LIS, Kirurgisk avd., Sykehuset Levanger

– Hva skal vi gjøre med kvalmen? Hva er kvalme, hvordan oppstår det og hva kan vi gjøre med det?

14.25 – 15.10 Eivind Ness-Jensen, overlege, Medisinsk avd., Sykehuset Levanger

– Halsbrann og sure oppstøt. Forekomst og effekt av livsstilsendring mot plagene

Sted: Auditoriet, Arken, Sykehuset Levanger.
(Kan følges via Skype på adresse: levanger.arken.aud@uc.nhn.no) 
Tidspunkt: 11.00 – 15.15
Antall sitteplasser: 70
Servering: Kaffe og forfriskninger underveis. Ta med egen matpakke ved behov.
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-3070


Mandag 24. september

Trenger du en helsefaglig speed-update?

Forskere fra Nord Universitet og Helse Nord-Trøndelag inviterer til helsefaglig speed-update. Deltakerne deles inn i grupper og møter seks forskere i ti minutter for en rask innføring i deres funn og prosjekter. Forskerne er:

Hege Rasmussen Eid, spesialsykepleier, Sykehuset Namsos / stipendiat, NTNU

– Tidlige symptomer på frontotemporal demens

Ingunn Bosnes, psykologspesialist, Sykehuset Namsos / stipendiat, NTNU

– Hva kjennetegner eldre som beholder god helse og funksjon i alderdommen, også kalt vellykket aldring?

Eystein Stordal, forsker, Sykehuset Namsos / førsteamanuensis, NTNU

– Risikofaktorer for demens, basert på Demensregisteret i Nord-Trøndelag og HUNT.

Stine Marlen Henriksen, stipendiat, Nord Universitet

– Hjemmet til personer med utviklingshemming og utfordrende atferd

Marianne Brattgjerd, stipendiat, Nord Universitet

– Sykepleieutøvelse til døende pasienter i sykehjem

Else Marie Lysfjord Juul, stipendiat, Nord Universitet

– Depresjon blant barn og unge. Hvilken betydning har idretten og kulturfeltet i forebygging av depresjon?

Sted: Biblioteket, Nord Universitet, Namsos
Tidspunkt: 16.00 – 17.30
Servering: Gratis, lett varmrett for deltakere. Serveres i kantinen fra klokken 15.00 – 16.00
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-3081


Onsdag 26. september

Kokkelærlingene serverer koldtbord med tema «Oppvekst»

Kokkelærlingene ved Sykehuset Levanger planlegger, produserer og serverer koldtbord med tema «oppvekst» til pasienter, besøkende og ansatte i helseforetaket.

Sted: Kjøkkenet ved Sykehuset Levanger
Tidspunkt: 10.30 – 13.00

Forskningsquiz med premiering

Forskningsavdelingen holder stand utenfor kantinene ved sykehusene. Vinneren stikker av med forskningsrelaterte premier.

Sted: Kantinene ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger
Tidspunkt: 11.15 – 12.00


Torsdag 27. september

Forskningslunsj v/Åse Bjørseth, psykologspesialist, BUP, Helse Nord-Trøndelag

Bjørseth har forsket på barn med atferdsproblemer. Blant annet gjennom en intervensjonsstudie for å se på effekten av veiledning fra en psykolog «på øret» til foreldrene.

Sted: Kirurgisk møterom, Sykehuset Levanger. Videooverføring til Bråholmen, Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 11.00 – 11.30
Antall sitteplasser: Kirurgisk møterom: 30 / Bråholmen: 30
Servering: Kaffe og juice. Ta med egen matpakke.


Fredag 28. september:

Psykisk helse blant ungdom – forskning fra Trøndelag

HUNT Forskningssenter og Helse Nord-Trøndelag inviterer til foredrag om psykisk helse blant ungdom. Hør mer om forskningsfunn fra Trøndelag, med temaer som trening, spiseforstyrrelser, rus, angst m.m..  Forskerne er:

Marit Danielsen, fysioterapeut, Avd. for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger / PhD i klinisk medisin, NTNU

Vegar Rangul, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Arve Strandheim, overlege, BUP, Sykehuset Levanger / førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU
Jo Magne Ingul, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger / førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU


Sted: Auditoriet, Arken, Sykehuset Levanger. Videooverføring til Bråholmen, Sykehuset Namsos
Tidspunkt: 13:30 – 15:30
Antall sitteplasser: Arken: 70 / Bråholmen: 30
Servering: Kaffe og forfriskninger underveis
Mer informasjon: https://www.forskningsdagene.no/arrangementer/t-3103


Alle dager:

Utstilling v/ Fotoklubben Sykehuset Levanger (FSL)

Fotoklubben ved Sykehuset Levanger stiller ut egne fotografier med tema «oppvekst».

Sted:
Glassgangen, Sykehuset Levanger

Posterkonkurranse

Utstilling av postere med forskning fra Helse Nord-Trøndelag. Beste poster blir premiert.

Sted: Ved kantinene på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos


Forsknings- og innovasjonsfilmer

Informasjonsfilmer om ulike forskning- og innovasjonsprosjekter i Helse Nord-Trøndelag.

Sted: Videoskjermer ved Sykehuset Levanger

Vi håper å se deg på våre arrangementer!