Rehabilitering sommeren 2018

Midt-Norge

Noen rehabiliteringsinstitusjoner har endret åpningstid i sommer, andre har åpent som normalt. Her er en oversikt.

Høyt gress med solskinn i bakgrunnen. Det er sommer. Foto.
Foto: Colourbox.com

​Private rehabiliteringsinstitusjoner

Drift ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge sommeren 2018

Rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag

Rehabiliteringsavdelingens sengepost holder stengt uke 28, 29, 30 og 31. Avdelingen åpnes igjen for inntak av pasienter tirsdag 8.august.

Uke 28-31 vil det være overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering på jobb i poliklinikken som er tilgjengelig for råd, veiledning og tilsyn vedrørende henvisninger som kommer fra sykehusavdelingene. Henvisninger fra andre sykehus og fastleger vurderes fortløpende.

Dersom overlege i fysiskalsk medisin og rehabilitering vurderer at pasienten har behov for spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsavdelingen, vil det bli gitt dato for overflytting og råd/veiledning om alternative tiltak i ventetiden.

Avdeling for fysio- og ergoterapi ved begge sykehus er åpen hele sommeren, alle hverdager, men med redusert bemanning. Fysioterapeutene har også lørdagsvakt. Fysio- og ergoterapeutene bidrar med rehabiliterende tiltak sammen med øvrig personell ved de kliniske avdelingene i sykehusene, også på sommeren.

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner (ReHR) har åpent alle hverdager hele sommeren. De har oversikt over kapastitet og ventetider, og kunnskap om tilbudene ved de ulike rehabiliteringsinstitusjonene, herunder logopedkapasitet. De kan bidra med råd og veiledning i forhold til alternative tilbud om spesialisert rehabilitering.

Telefonnummer: 800 300 61

Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstutusjoner