Samlet seg for økt innovasjonskraft

Onsdag gikk Helsehagen 2018 av stabelen på Nord Universitet i Røstad. – Et viktig arrangement for regionen, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol og tidligere sykehusdirektør Just Ebbesen. 

Bilde av salen tatt fra bakerste rad, med utsikt ned mot foreleserne som snakker sammen. Foto.
Mange tok turen til Storsalen på Nord universitet da den aller første Helsehagen ble arrangert onsdag. Foto: HNT

Helsehagen er en ny helseinnovasjonskonferanse nord i Trøndelag, hvor Helse Nord-Trøndelag i tett samarbeid med KS, Nord universitet, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesten, Levanger Kommune, Telenor og innovasjonsmiljøene T:lab og Proneo ønsker å stimulere til utvikling og innovasjonsarbeid i regionen.

Onsdag ble den aller første Helsehagen arrangert i Storsalen på Nord Universitet i Levanger. 

Foredragsholdere for dagen var blant andre stortingspolitiker og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, tidligere administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen, tidligere kirurg og nåværende forretningsutvikler i Telenor, Naeem Zahid, samt seniorrådgiver i TFoU, Roald Bergstrøm og teknologigründer Alf-Egil Bogen. 

Program for Helsehagen 2018 (PDF)

Konferansier for dagen var Bjarne Håkon Hanssen, som sammen med foredragsholderne belyste temaer som fremtidens utfordringer i helsesektoren, samarbeid mellom offentlig sektor og næringsliv, samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner, samt utviklingen av ny teknologi i lys av pasienter og brukeres behov.  

– Viktig og riktig

Ingvild Kjerkol, som sammen med Ebbesen og Zahid diskuterte disse temaene i en egen paneldebatt under konferansen, beskriver Helsehagen som et viktig og riktig forum. 

(Saken fortsetter under bildet)

Ingvild Kjerkol, Naeem Zahid og Just Ebbesen sitter og snakker sammen. Ved siden av står Bjarne Håkon Hanssen. Foto

Ingvild Kjerkol, Naeem Zahid og Just Ebbesen under paneldebatten onsdag. Til høyre står konferansier Bjarne Håkon Hanssen. Foto: HNT

Hun sier regionen allerede har gode forutsetninger for å skape utvikling og innovasjon. 

– Denne konferansen er på mange måter midt i smørøyet. Vi har to helseforetak med kort avstand og beslutningsvei, og kommuner som kan og vil samarbeide. Det er også et stort kunnskapsmiljø i Trondheim som kan kobles inn, for å få inn ytterligere kompetanse og næringsliv i prosessene, sier Kjerkol, som under konferansen trakk frem den nye Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag som et viktig ledd i arbeidet med å øke innovasjonskraften i regionen.

– Dette er en veldig riktig satsing, som jeg har troen på, sier hun.

Hjemmeside for innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag (HTML)   

– Må ikke finne opp kruttet på nytt

Just Ebbesen, som blant annet hadde ansvar for flyttingen av Sykehuset Østfold til det som i dag er en av Nordens mest moderne sykehus, snakket i sitt innlegg om hva ledere og medarbeidere kan gjøre for å skape innovasjon i en bedrift eller et foretak. 

Han tror en slik konferanse kan være nyttig for alle parter.

– Slike forum er viktig for å diskutere, og høre hva andre har fått til. Da kan man knytte kontakter, og trenger ikke finne opp kruttet på nytt hver gang.

På spørsmål om han ser noen spesielle utfordringer for innovasjon i helsesektoren, sier Ebbesen at han heller ser muligheter enn begrensninger.

– Jeg tenker at helseinnovasjon er et mulighetsrom. Mulighetene er større enn barrierene, men jeg tror den største hindringen er forståelsen om at teknologi er noe som skal understøtte en funksjon eller et mål som allerede er der. Ikke omvendt, sier han.

Ebbesen forteller at mange kan gå i fellen med å bestille ny teknologi kun for teknologiens skyld, uten å ha satt seg klare mål på forhånd om hvilke behov eller oppgaver teknologien faktisk skal forbedre.

– Vi må kapitalisere på teknologiske nyvinninger, og velge de løsningene som passer best med tjenestene vi vil ha hjelp til. Samtidig tror jeg det er viktig at ledere tør å være ærlige i denne prosessen, og ha tydelige mål og verdier som en jobber etter.

Den tidligere sykehusdirektøren sier teknologien man arbeider med i verste fall kan ende opp med å bli utdatert selv før man får tatt det i bruk.

– Det som er den beste løsningen ett år er ikke nødvendigvis den beste løsningen noen år senere. Et eksempel på dette var da vi i Sykehuset Østfold jobbet med å innføre teknologi hvor ansatte kunne kommunisere og samarbeide enkelt, fra hvor som helst. Da vi startet prosessen i 2009 så vi på bærbar PC som løsningen. Noen år etter hadde vi både smarttelefoner og nettbrett som kunne løse disse oppgavene, sier han.

– Nettopp derfor er det viktig å være tydelig på hvilke behov man ønsker å få dekket. Kanskje er det også lurt å henvende seg utad til næringslivet med det behovet en har, og se hvilke løsninger som finnes der ute. Spesielt med tanke på utviklingen vi i dag opplever innen teknologi.  

(Saken fortsetter under bildet)

Just Ebbesen står foran tomme stolrader og smiler til kamera. Foto.

Just Ebbesen påpekte under sitt foredrag viktigheten av å bruke teknologi som en støtte til en funksjon, og ikke som et middel i seg selv. Foto: HNT

– Større behov enn noensinne

Etter de innledende foredragene og paneldebatten, fikk publikum blant annet høre innlegg om Helseplattformen, det nye desentraliserte medisinstudiet NTNU Link, samarbeidet mellom HUNT og næringslivet for utvikling av bedre helsetjenester, læringsteknologi, brukermedvirkning og tjenestedesign. 

Konferansen ble avsluttet med gründerhalvtimen, hvor tre lokale bedrifter fikk presentere sine produkter og tjenester for salen.  

Konferansier Bjarne Håkon Hanssen fortalte også om sitt syn på hva en innovasjonskonferanse nord i Trøndelag kan bety for regionen.

– Innovasjon skjer i helsevesenet hele tiden, og har foregått hele tiden. Jeg tenker at selv om det foregår mye innovasjon, er det mange som går rundt med tanker og ideer til hvordan ting kan bli bedre, sa han til salen.

– Men disse personene kan være usikker på hvordan de skal ta ideen videre til gjennomføring. Innovasjonsklinikken er i denne sammenhengen et spennende prosjekt og initiativ, og det blir artig å følge klinikken videre i tiden som kommer.

Hanssen sier det er et stort behov for innovasjon i tiden som kommer, og at helsetjenesten ikke blir lik i fremtiden som i dag. 

– Derfor er behovet større enn noen gang, og da trengs det innovasjon nedenfra og opp. 

Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, fortalte i sin innledning for dagen at helseforetaket ønsker å være en sentral aktør i innovasjonsarbeidet som skjer i regionen.

– Vi vil ta initiativ både lokalt og regionalt, og hensikten med denne dagen er å skape en samhandlingsarena. Gjennom innovasjonsklinikken ønsker vi å bidra til utvikling, og knytte kontakter utad, sier han.  

Ingvild Kjerkol står sammen med Naeem Zahid og smiler til kamera. Foto

Ingvild Kjerkol og Naeem Zahid var to av dem som holdt innledende foredrag under Helsehagen, onsdag. Foto: HNT