Samlet seg for psykisk helse

Psykisk helse blant unge var tema da Helse Nord-Trøndelag og HUNT Forskningssenter rundet av Forskningsdagene 2018.

Bilde tatt bakerst i salen av forsker Arve Strandheim som holder foredrag for publikum. Foto.
Overlege ved BUP, Sykehuset Levanger, Arve Strandheim, holder foredrag under Forskningsdagene-arrangementet. Foto: HNT

​Klinikere, elever fra Levanger videregående skole og representanter fra politiet var blant de som hadde tatt turen til Sykehuset Levanger for å overvære foredraget "Psykisk helse blant ungdom – forskning fra Trøndelag", fredag 28. september.

Arrangementet var et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, og fant sted i auditoriet i Arken-bygget.

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker, Jo Magne Ingul, står foran en stor skjerm med presentasjon fra sitt forskningsområde. foto.

Psykologspesialist ved BUP, Sykehuset Levanger, Jo Magne Ingul, forteller om forskning innen skolefravær og skolevegring. Foto: HNT

Under foredraget tok fire lokale forskere for seg ulike sider av psykisk helse blant barn og ungdom i Trøndelag, som blant annet trening, spiseforstyrrelser, rus, angst og skolefravær.

De fire forskerne var:

  • Marit Danielsen, fysioterapeut, Avd. for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger / PhD i klinisk medisin, NTNU
  • Vegar Rangul, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
  • Arve Strandheim, overlege, BUP, Sykehuset Levanger / førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU
  • Jo Magne Ingul, psykologspesialist, BUP, Sykehuset Levanger / førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge, NTNU 

Underveis i arrangementet ble det åpnet for spørsmål fra salen, hvor flere innspill og synspunkter ble ytret innen både dagens skolehverdag, rusutfordringer i kommunen og forskningen innen feltet.

De faglige diskusjonene fortsatte også etter arrangementsslutt, hvor flere ble igjen i auditoriet for å snakke mer om de ulike temaene.   

(Saken fortsetter under bildet)

Forsker Arve Strandheim står fremst i et auditorium og snakker til salen. Foto.

Overlege ved BUP, Sykehuset Levanger, Arve Strandheim, forteller om forskning på rus blant unge i Trøndelag. Foto: HNT

Foredraget var det siste i regi av Helse Nord-Trøndelag under den nasjonale festivalen Forskningsdagene 2018, som ble avholdt i perioden onsdag 19. september til fredag 28. september.

Andre arrangementer under festivalen var forelesninger fra Helse Nord-Trøndelags nye førsteamanuensiser i medisin ved NTNU onsdag 19. september, Speed-update ved Nord universitet i Namsos mandag 24. oktober og servering av koldtbord ved kantinen på Sykehuset Levanger, med årets Forskningsdagene-tema; "oppvekst".

Relatert:

Artikkel: Fikk helsefaglig speed-update i Namsos (HTML)