HELSENORGE

Sammen for fremtidens helsevesen

Med hjelp fra egne innovasjonskontakter skal Helse Nord-Trøndelag gå fremtidens helsevesen i møte. Fredag hadde de nyutnevnte kontaktene sitt aller første møte.

Innovasjonskontaktene står samlet på et fortau og smiler til kamera. Foto.
Innovasjonskontaktene hadde sitt første møte i Steinkjer fredag. F.v: Lise Tuset Gustad, Therese Troset Engan, Tove Sundby, Hilde Sundal, Mona Sørgaard, Hilde Fossland, Torstein Rønningen, Olaf Fikse, Åse Mette Haldorsen, Nina Skei og Inge Storkaas.

– De nye innovasjonskontaktene danner sammen et nettverk, og er et konkret virkemiddel for at Helse Nord-Trøndelag skal klare å skape det innovasjonsarbeidet det er mål om.

Det sier utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan.

Fredag ledet hun det aller første møtet med de nyutnevnte innovasjonskontaktene i helseforetaket, som sammen drøftet hvordan en best mulig kan fremme kvaliteten og vekstmulighetene i innovasjonsarbeidet som foregår i Helse Nord-Trøndelag. 

(Saken fortsetter under bildet)

Lise Tuset Gustad, Nina Skei og Ståle Gullbrekken diskuterer ved et bord. Foto.
Lise Tuset Gustad, Nina Skei og Ståle Gullbrekken i diskusjon under møtet i Steinkjer, fredag.

Troset Engan sier det legges opp til fire fellesmøter i året for innovasjonskontaktene, som blant annet vil få følgende ansvarsområder:

  • Bidra i utviklingen av foretakets mål og strategier for innovasjon
  • Bidra til kompetanseutvikling på forbedring og innovasjonsarbeid i HNT
  • Være kontaktpunkt for eksterne og interne henvendelser angående innovasjonsprosjekter
  • Formidle og synliggjøre resultater i egen klinikk/senter
  • Ha oversikt over utviklingsporteføljen i egen klinikk/senter
  • Bistå innovasjonsprosjekter fra egen klinikk/senter ang. videre prosess

Troset Engan sier det nye innovasjonsnettverket er et viktig strategisk tiltak for Helse Nord-Trøndelag.

– Målet er å skape kompetansen som trengs for å få en bærekraftig utvikling i årene som kommer, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Hilde Sundal, Mona Sørgaard og Åse Mette Haldorsen sitter rundt et bord og diskuterer. Foto.
Hilde Sundal, Mona Sørgaard og Åse Mette Haldorsen diskuterer.

På møtet ble det blant annet drøftet hvilke kort- og langtidsmålsetninger helseforetaket bør ha for sitt innovasjonsarbeid, og hvordan ansatte og ledere best kan legge til rette for utviklingen av bærekraftig innovasjon.

Med på møtet var også direktør Torbjørn Aas. Han sier innovasjon vil være en viktig del av helseforetakets fremtid, hvor et endret befolknings- og bosettingsmønster, økte behandlingsmuligheter og store teknologiske fremskritt setter nye krav til produktivitetsveksten i helsetjenesten.  

– Vi kan ikke gjøre ting likt som i dag om vi skal møte fremtidens utfordringer. Da er det å innovere eller forbedre en strategisk tilnærming til utviklingsbildet, sier Aas, og fortsetter:

– I tildelings- og oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2018 stilles det også krav til hvordan en skal strukturere innovasjonsarbeidet i helseforetakene. Det betyr at vi må skape et språk og en felles forståelse for hvilken rolle hver enkelt har i dette arbeidet, sier Aas.

(Saken fortsetter under bildet)

Torbjørn Aas og Therese Troset Engan står sammen i møterommet. Foto.
Troset Engan ledet møtet fredag. Der deltok også direktør Torbjørn Aas.

Han sier etableringen av mobilt røntgen i Namdalen er et eksempel på godt innovasjonsarbeid som er utført i helseforetaket. Løsningen har ført til både bedre pasientbehandling og samhandling, samtidig som det gir økonomiske besparelser for helseforetaket.    

Relatert: På hjul med røntgentjenesten, nyhetssak 15. februar 2018 (HTML)

– Min rolle er å understøtte dette innovasjonsarbeidet. Det er noe vi skal prioritere, og noe det er viktig å gi rom for i enhetene. Da må vi også gjøre det forståelig og praktisk, sier Aas.

Troset Engan sier klinikklederne har vært sentrale med tanke på hvordan de har valgt å representere klinikken inn i innovasjonsnettverket.

– I tillegg til nettverket er det også opprettet et idémottak. Dette fungerer som et rådgivende organg, både når det gjelder utvikling av infrastruktur for innovasjon, samt behandlingen av innmeldte ideer og utfordringer. I dette mottaket er forskningsavdelingen, IT-leder, fagsjef og leder for fag og teknologi representert, sier hun.

De nye innovasjonskontaktene i Helse Nord-Trøndelag er:

Mona Sørgaard, seksjonsleder, Kontor og arkivavdelingen
Olav Fikse, avdelingsleder, Medisinsk teknologisk avdeling
Nina Skei, overlege, klinikk for kirurgi
Inge Storkaas, psykolog, Klinikk for psykisk helsevern og rus
Sissel Hegdal, klinikkleder, Medisinsk service
Lise Tuset Gustad, fag- og forskningssykepleier, Klinikk for medisin og rehabilitering
Åse Mette Haldorsen, fagutviklingssykepleier, Klinikk for medisin og rehavilitering
Torstein Rønningen, rådgiver kvalitet og fag, SVU
Magnus Kosberg, sivilingeniør Bygg, Senter for intern service
Øystein Sende, klinikkleder, Prehospital klinikk
Hilde Sunda, seksjonsleder barn og unge, klinikk for kvinne, barn og familie
Steven Kudra, overlege anestesi, klinikk for kirurgi 

Innovasjonskontaktene står samlet og smiler med hendene i været på et fortau. Foto.
Innovasjonskontaktene hadde sitt første møte i Steinkjer fredag. F.v: Lise Tuset Gustad, Therese Troset Engan, Tove Sundby, Hilde Sundal, Mona Sørgaard, Hilde Fossland, Torstein Rønningen, Olaf Fikse, Åse Mette Haldorsen, Nina Skei og Inge Storkaas.