HELSENORGE

Sikrer akuttkompetansen med nasjonalt kurs

Ved hjelp av medisinske simuleringsøvelser skal akutt-team ved norske sykehus vedlikeholde og utvikle sin kompetanse. Denne uken lærte 14 HNT-ansatte hvordan de best kan legge til rette for lokale øvelser.

Kursdeltakere Jonas Lindstad Matri, Therese Valebjørg, Åse Synnøve Holien og Kristine Amdal behandler en medisinsk dukke. Foto
Kursdeltakerne Jonas Lindstad Matri (Akershus Universitetssykehus), Therese Valebjørg (Bærum Sykehus), Åse Synnøve Holien (Sykehuset Namsos) og Kristine Amdal (Sykehuset Namsos) i øvelse med medisinsk simulering. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

De fleste norske sykehus har akutt-team som skal ta seg av akutt syke eller skadde pasienter. Samtidig kan forekomsten av pasienter med livstruende, akutt sykdom og skader være varierende hos ulike helseforetak.

Stiftelsen Best jobber for å bedre og systematisere teamtreningen hos norske sykehus, hvor trening av tverrfaglige team har vist å være en viktig metode for å kompensere for varierende kontakt med akutt syke eller skadde pasienter.

Treningen foregår gjennom medisinsk simulering. På samme måte som piloter trenes i simulatorer for å bygge opp praktiske erfaringer, samles ulike akutt-team for å øve seg på en simulert akuttbehandling innen sitt kompetansefelt.

For å legge til rette for at disse treningene blir utført på en best mulig måte, holder stiftelsen kurs for det som kalles «fasilitatorer». Her lærer deltakerne hvordan de best kan legge til rette for gode team-treninger i hvert enkelt sykehus.

(Saken fortsetter under bildet)

Kursdeltakere Jonas Lindstad Matri, Therese Valebjørg, Åse Synnøve Holien og Kristine Amdal behandler en medisinsk dukke. Foto
Kursdeltakerne Jonas Lindstad Matri (Akershus Universitetssykehus), Therese Valebjørg (Bærum Sykehus), Åse Synnøve Holien (Sykehuset Namsos) og Kristine Amdal (Sykehuset Namsos) i øvelse med medisinsk simulering. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Denne uken kunne hele 14 HNT-ansatte tilegne seg tittelen som fasilitator, da Sykehuset Levanger i samarbeid med Stiftelsen Best selv fikk arrangere nasjonalt kurs. 

– Denne typen kurs har tidligere blitt avholdt ved de store universitetssykehusene i landet, men nå fikk vi i Helse Nord-Trøndelag mulighet til å holde ett selv her ved Sykehuset Levanger. Det var det stor interesse for blant våre ansatte, som vil sørge for et stort faglig løft med tanke på fremtidige akutt-treninger ved sykehusene, sier traumekoordinator ved Helse Nord-Trøndelag, Sturla Røiseng.

Han er selv en godkjent fasilitator, og karakteriserer arbeidet som svært givende.

– Det er veldig lærerikt, og setter krav til både kommunikasjon og samhandling. Vi har ikke vært mange fasilitatorer i helseforetaket de siste årene, og det å kunne holde dette kurset var en kjempegod mulighet for oss til å øke antallet. Vi trenger god kompetanse med tanke på at slike team-treninger avholdes i alle kliniske avdelinger ved helseforetaket, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Kursledere Sturla Røiseng, Guttorm Brattebø og Torben Wisborg står ved en behandlingsdukke. Foto.
Traumekoordinator og fasilitator Sturla Røiseng (Sykehuset Levanger) (t.v.), BEST-fasilitator Guttorm Brattebø (Haukeland Universitetssykehus) og BEST-fasilitator Torben Wisborg (Hammerfest sykehus) holdt denne uken kurs i Levanger. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Sykehusene i Helse Nord-Trøndelag arrangerer team-øvelser for mottak av både kritisk syke barn, voksne medisinsk syke, slagpasienter, hjertestans og traumepasienter, og øvd jevnlig siden 2003.

Kurset består av både teoretisk og praktisk trening for deltakerne, som etter teoretisk opplæring blant annet fikk prøve seg som trenings-ledere for et team satt sammen av øvrige deltakere. Etterpå ble det holdt «debriefing», for å vurdere kommunikasjon og samhandling under øvelsen.

Ansvarlig for opplæringen var BEST-grunnleggerne Guttorm Brattebø og Torben Wisborg. Førstnevnte arbeider som overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, mens Wisborg arbeider som overlege ved akuttavdelingen på Hammerfest Sykehus.

De sier tanken om å opprette BEST-øvelsene oppstod fra personlige erfaringer fra arbeidet i en akuttavdeling. 

– Det startet for 21 år siden, da vi merket en stor forskjell i hvordan vi tok imot pasienter der vi arbeidet. Tanken om å kunne holde treninger for de medisinske teamene meldte seg. Det skulle egentlig bare være en engangsforeteelse, men vi opplevde fort at det var ønske om å fortsette med ordningen, sier Brattebø.

(Saken fortsetter under bildet)

Kursdeltakere Erik Bonesmo, Anette Stavrum Nilsen, Therese Saunes, Mai Hassel og Håvard Soknes Aunet sitter rundt et bord. Foto.
Kursdeltaker Erik Bonesmo (Sykehuset Levanger) (t.v.) holder debriefing etter kursøvelse sammen med Anette Stavrum Nilsen (Sykehuset Levanger), Therese Saunes (Volda Sjukehus), Mai Hassel (Sykehuset Levanger) og Håvard Soknes Aunet (Sykehuset Levanger). Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Brattebø sier øvelsene vil være like relevant for helsepersonell ved store universitetssykehus så vel som sykehus i distriktene. Derfor blir flere av de nasjonale fasilitator-kursene til stiftelsen nå avholdt også utenfor de store universitetssykehusene.

– Målet med å utdanne fasilitatorer er at akutt-teamene ved sykehusene skal kunne trene der de til daglig arbeider. Dermed får de bruke utstyret de har tilgjengelig og systemet en er vant til. Da er det viktig at det finnes nok fasilitatorer ute i helseforetakene, og ved å avholde kursene også i distriktene sørger vi for at flere av deres ansatte får delta.

Totalt 20 deltakere, både leger og sykepleiere, fikk plass i det nasjonale kurset i Levanger. Foruten ansatte fra Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos var det deltakere fra både Akershus, Møre og Romsdal og Finnmark.

Stiftelsen BEST sin hjemmeside med informasjon om kurs