HELSENORGE

Sparket i gang nasjonalt pilotprosjekt

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger ble nylig valgt ut som deltaker i et nasjonalt pilotprosjekt for tidlig identifisering av blodforgiftning. Onsdag var det klart for kick-off. 

Petter Tinbod Eggen, Torbjørn Aas og Lise Tuset Gustad står sammen under kick-off-arrangementet. Foto.
Prosjektleder Petter Tinbod Eggen, direktør Torbjørn Aas og Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, kunne denne uken lansere startskuddet av pilotprosjektet. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Vi har en «drive» i avdelingen vår for arbeidet med tidlig identifisering av blodforgiftning. Samtidig er det et arbeidsområde vi føler eierskap til.

Det sa spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, Lise Tuset Gustad, da det onsdag var klart for kick-off for Pasientsikkerhetsprogrammets nye, nasjonale pilotprosjekt ved sykehuset.

Pasientsikkerhetsprogrammet jobber på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med mål om å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.  

Ett av programmets satsingsområder er tidlig oppdagelse av blodforgiftning, som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon skader eget vev og organer. 

Målet med det nye pilotprosjektet, er identifisering av blodforgiftning hos pasienter ved hjelp av verktøyet NEWS. Dette er et verktøy som systematiserer observasjon av pasientens kliniske tilstand, som respirasjonsfrekvens, oksygentilførsel, temperatur, blodtrykk og bevissthetsnivå.

Hver observasjon gir poeng. Jo sykere pasienten er, jo høyere blir pasientens score og jo oftere må sykepleiere og leger undersøke pasientens tilstand på nytt.
(Saken fortsetter under bildet)

Lise Tuset Gustad, Anne Kristin Melby og Petter Tinbod Eggen viser frem kontrakten. Foto.
Spesialsykepleier i Helse Nord-Trøndelag og postdoktor, Lise Tuset Gustad, seniorrådgiver i Pasientsikkerhetsprogrammet, Anne Kristin Melby, og sykepleier og prosjektleder Petter Tinbod Eggen signerte i desember kontrakten for deltakelse i pilotprosjektet.

Tuset Gustad sier de ansatte i avdelingen dermed ble svært glad da Sykehuset Levanger i fjor ble valgt ut som ett av totalt fem sykehus i Norge til å gjennomføre pilotprosjektet.

– Dette er et prosjekt som vil foregå i avdelingens hematologiske og infeksjonsmedisinske seksjon, hvor det er sju sengeposter. Som deltaker i prosjektet skal vi på avdelingen prøve ut ulike tiltak og målinger i bekjempelsen av blodforgiftning, som skal evalueres og rapporteres underveis, sier Tuset Gustad.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har i flere år forsket på forebygging og tidlig identifisering av blodforgiftning, og har allerede innført NEWS som verktøy i arbeidshverdagen for å oppdage forverring i sykdom.

Men NEWS ble ikke brukt i det prisbelønte forskningsprosjektet «Stopp sepsis sykepleier», som er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord-Trøndelag, Nord Universitet og Midt-norsk senter for sepsisforskning ved NTNU.

Tuset Gustad sier avdelingen derfor vil følge nøye med, for å sikre at en overgang til NEWS som verktøy ikke fører til dårligere overvåkning og behandling av pasientene enn det systemet de selv lagde i Stopp Sepsis Sykepleier. 

Der ble det påvist at en ved hjelp av relativt enkle grep som opplæring, standardiserte pasientforløp og bruk av egenutviklet triageringsverktøy oppnådde en reduksjon på 40 prosent i andelen pasienter som døde av blodforgiftning ved sengepostene på Sykehuset Levanger.

(Saken fortsetter under bildet)

Torbjørn Aas snakker foran den fremmøtte forsamlingen. Foto.
Direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, sier deltakelsen i pilotprosjektet er en betydelig anerkjennelse av arbeidet Medisinsk avdeling har utført. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag, Torbjørn Aas, var også til stede under kick-off-arrangementet på HUNT Forskningssenter, og sier det er stas for helseforetaket å kunne bidra i et slikt prosjektet.

– Det er en betydelig anerkjennelse både for den jobben som er gjort, og arbeidet som skal gjøres videre. Jeg vil derfor gratulere Medisinsk avdeling, som sørger for nok et løft for sykehuset, sier Aas.

Når prosjektet avsluttes i oktober 2018 skal det leveres inn en sluttrapport fra de deltakende sykehusene, før resultatene og kunnskapen deles videre gjennom et læringsnettverk. 

Med på åpningen var også seniorrådgiver i Pasientsikkerhetesprogrammet, Anne Kristin Melby. Hun sier avdelingens arbeid vil kunne tjene hele det norske helsevesenet på sikt.

​– Vi ønsker å sette sepsis på dagsorden, og kunnskapen som tilegnes gjennom dette pilotprosjektet vil vekke nasjonal interesse. Den skal brukes til videre arbeid innen behandling og forebygging ved norske sykehus.

Relatert: Hør intervju om halveringen av dødelighet ved sepsis med Lise Tuset Gustad på NRK Trøndelag: 

Lise Tuset Gustad på NRK Radio 19. september 2016 (Wav)

Les vår nyhetssak om tildelingen av det nasjonale pilotprosjektet på hnt.no:
Leder an i kampen mot blodforgiftning (HTML)