HELSENORGE

Storstilt åpning av Innovasjonsklinikken

Gjennom Innovasjonsklinikken får både brukere, ansatte, næringsliv og kommuner mulighet til å utvikle fremtidens helseforetak. Torsdag ble den nye storsatsingen offisielt åpnet.

Stein Erik Breivikås, Torbjøen Aas, Alf Daniel Moen, Christian Mystad og Therese Troset Engan. Foto.
Leder ved Senter for virksomhetsstøtte, Stein Erik Breivikås (t.v.), HNT-direktør Torbjørn Aas, styreleder i HNT Alf Daniel Moen, overlege i geriatri, Christian Myrstad og utviklingsleder Therese Troset Engan sto for den offisielle åpningen. Foto: HNT

Innovasjonsklinikken er en felles arena for utvikling, forskning og innovasjon, hvor både brukere, ansatte, studenter, næringsliv og kommuner får mulighet til å forme fremtidens helseforetak.

Relatert: Ønsker du å vite mer om Innovasjonsklinikken? Se vår informasjonsvideo (Saken fortsetter under videovinduet).

 

Løsningen fungerer ved hjelp av en åpen idéportal, hvor personer både i og utenfor helseforetaket kan melde inn sine ideer til tiltak som kan komme fremtidens pasienter til gode.

Alle innsendte forslag vil deretter bli vurdert av et idémottak, som undersøker mulighetene for å utvikle og implementere ideene i fremtidens pasienthverdag.

– Ideen til Innovasjonsklinikken startet ved å hente inspirasjon fra andre innovasjonsmiljøer. Der har lignende tiltak vist stor effekt på innovasjonskraften i de ulike institusjonene, sier utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan.

Arbeidet med å opprette klinikken startet for fullt våren 2017, og torsdag 15. februar var det klart for offisiell åpning av helseforetakets nye storsatsing.

Blant de fremmøtte for å overvære den offisielle snorklippingen og kakeserveringen, var HNT-direktør Torbjørn Aas, styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen samt journalister og ordførere.

(Saken fortsetter under bildet)

Styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen. Foto.
Åpningen ble også markert med kakeservering. Her ved styreleder i Helse Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Innovasjonsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, Hilde Kjeldstad Berg, er blant dem som sammen med Troset Engan og leder for Senter for virksomhetsstøtte, Stein Erik Breivikås, har jobbet tett opp mot den nye storsatsingen.

Hun sier de innsendte ideene til Innovasjonsklinikken vil bli nøye vurdert av ansatte i helseforetaket. 

– Etter at idéer meldes inn vil de bli sortert, etterfulgt av undersøkelser om hva som allerede er gjort tidligere innen det aktuelle feltet. Om ideen tas videre, vil vi ta kontakt med innmelder for å innhente mer informasjon, sier Kjeldstad Berg, og fortsetter: 

– Da ønsker vi å vite mer om hvilke behov forslaget skal dekke, hva nytteverdien er, og for hvem løsningen vil komme til gode. Derettes kobles relevant fagpersonell inn for å gjøre en grundig utredning og et forprosjekt.

Klinikken vil da sitte igjen med et beslutningsgrunnlag for å vurdere om den aktuelle idéen skal videreføres i et innovasjonsprosjekt.

– Når vi så starter et innovasjonsprosjekt vil det være viktig å tilrettelegge og bistå med verktøy, prosjektmetodikk og relevant kompetanse (intern eller ekstern) for at gjennomføringen skal bli mest mulig effektiv. Da øker vi sjansen for at vi får en vellykket implementering av tjenesten eller produktet, sier Kjeldstad Berg.

Mer informasjon om Innovasjonsklinikken i Helse Nord-Trøndelag kan du få ved å følge denne lenken (HTML)

Hilde Kjeldstad Berg og Therese Troset Engan. Foto.
Innovasjonsrådgiver Hilde Kjeldstad Berg (t.v.) og utviklingsleder Therese Troset Engan er blant dem som har jobbet tett med lanseringen av Innovasjonsklinikken. Foto: Helse Nord-Trøndelag.